Information från styrelsen, Mars 2022

Styrelsen har nu haft sitt fjärde styrelsemöte, denna gång med fem ledamöter närvarande, och har följande att rapportera:

Inköp av mikroskop
Vi är dessvärre inte helt i hamn med detta projekt vilket har tagit nästan ett år nu, men det är som sagt beställt och vi ska enbart hämta ut samt betala för detta.
Så snart som vi har det på plats ska vi försöka genomföra en utbildning i Nosema för våra medlemmar där vi visar hur man gör provet samt hur det ser ut.
Är det någon biodlare som misstänker problem med Nosema i sin bigård så får de gärna höra av sig så kanske vi kan få in ett prov för undersökning.
Har du ett dött samhälle med mycket utsot eller att du snabbt ser stora mängder bin som marscherar ut och ramlar ner från flustret utan att kunna flyga upp igen kan vara tecken på Nosema. Det står även kort om detta i handboken i bihälsa.

Fondansökningar:
Vi har fortsatta dialoger med Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa där vi på nytt kommer få bidrag med delar av det tappade bidraget i byggnationen.

Projekt luftvärmepump:
Även detta har blivit något försenat, det var planerat till den 2 mars men maskinerna tog slut så nu kommer den att installeras den 8 mars istället.
Vi behöver dock få till en internetanslutning för att kunna styra denna så det är en ny punkt på dagordningen inför nästa möte där vi nu sonderar lite olika alternativ.
Är det någon som har en bra och smidig lösning så får ni gärna höra av er till oss. Kanske har ni en överbliven 4G-router som ligger och skräpar eller ett extra gratis abonnemang för mobildata som ni inte nyttjar (Ingår ibland om man har flera tjänster hos samma leverantör.)
En internetanslutning kommer även ge oss andra fördelar och är något som vi på sikt således behöver lösa, men vi sonderar våra alternativ i nuläget.

Kurs för nybörjare:
Pågår för fullt och de använder våra lokaler för teoridelen på måndagskvällar och det blev nästan full kurs även i år.

Drottningodling:
Vi har nu fått det nya kläckningsskåpet för drottningodling levererat så nu har vi faktiskt 2 stycken.
Planen är att genomföra kurs i drottningodling som vanligt i senare delen av maj för alla medlemmar som vill delta.

Drottningsodlingsklubben kommer ha årsmöte i våra lokaler den 15 mars och det verkar nu som de har ändrat sig och inte längre vill avveckla verksamheten utan istället välja en ny styrelse. Ni som är medlemmar bör ha fått information om vad som händer då det är en egen förening, vi har dessvärre ingen sådan information i dagsläget.

Projekt utbyggnad:
Detta är ett stort projekt och det är fortsatt många saker att ta tag i samt dokument mm som ska ordnas så styrelsen kommer att ha ett dedikerat möte enbart gällande denna punkt den 17 mars på kvällen. Förhoppningsvis kommer vi därefter att kunna presentera en tidsplan för själva genomförandet.
Har du stor kunskap och vill ingå i projekteringsgruppen får du gärna kontakta oss för vidare information.

Föreläsningar:
Vi hoppas att ni har noterat att vi planerat in ett nytt besök med Björn Gustavsson som kommer berätta om dragväxter, sist blev det dessvärre dubbelbokat av honom.
Därmed kommer detta att ske onsdag den 16 mars. Eftersom det är ordinarie onsdagsträff samtidigt så kommer vi att köra föreläsningen i vår egna lokal på projektor för alla de som kommer. Har ni möjlighet får ni gärna anmäla innan att ni kommer så har vi ett hum om hur många som deltar men vi räknar inte med någon enorm mängd denna gång.

Lidköpings Biodlarförening har även bjudit in en föreläsare den 21 april och denna kommer även att sändas via zoom för distriktets medlemmar.
Allt är inte helt klart så vi återkommer med mer info inom kort men det är Martin Nehmann som ska prata om 10 myter inom biodling.
Ni kan således boka in även denna kvällen i era kalendrar.

Bifikat som distriktet anordnar med kortare föreläsningar samt samtal drar igång den 7 mars och hålls sedan varannan måndag under hela sommaren.
Besök distriktets hemsida för senaste info samt länkar, vi har redan en ändring den 21 mars då Henrik Björk kommer och pratar lite kort om Bihälsa.

Nästa styrelsemöte blir den 5:e april klockan 17:15.

Information från styrelsen, Mars 2022

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer