Skaraborgs Biodlardistrikt, Information från styrelsen, Mars 2022

Distriktets styrelse har genomfört sitt andra möte och har följande att rapportera:


Efter årsmötet:
Är som alltid väldigt mycket formulär samt anmälningar som ska göras så fullt fokus har varit på att få allt detta i ordning.
Vi närmar oss sakta men säkert och information om nya styrelseledamöter samt deras ansvarsområden samt kontaktinformation finns via distriktets hemsida.
Motionssvar är även inskickade till förbundet.

Utbildningar:
Cirkelledarutbildningen i samarbete med SV är genomförd och klar.
Måndag 14/3 kommer utbildning för alla medlemsansvariga i föreningarna att genomföras genom förbundet.

Föreläsningar:
Föreläsning om viktiga dragväxter kommer att genomföras onsdag 16/3 av Björn Gustavsson, Jordbruksverket.
Vi hade en liknande föreläsning på gång genom Länsstyrelsen men avvaktar nu med denna tills den från Jordbruksverket är genomförd.
Föreläsningen i hur man planerar för slungrum och livsmedelshygien kommer att bli svår att hinna med under våren innan säsongen börjar och det är således bättre att ha denna direkt efter säsongen. Vi ska dock försöka få till ett datum redan nu så att alla kan planera framåt.
Föreläsning ”10 myter om biodling” kommer att genomföras av Martin Nehmann genom Lidköpings Biodlarförening, 21/4 18:30.
Distriktet finansierar denna och den kommer även att visas via Zoom för all distriktets medlemmar, mer info kommer inom kort.
Årets bifika är startat och information om kommande finns via distriktets hemsida.

Avelssamordnare, Avel samt drottningodling:
Drottningsodlingsklubben håller årsmöte i Mariestad 15/3. Klubben ska nu inte avvecklas och istället ska ny styrelse väljas.
Ett möte för distriktets avelssamordnare har genomförts:
Det satsas från förbundet inom detta område med digital utbildning i drottningodling.
I nuläget finns en modul men planen är att skapa ytterligare 2 påbyggnadsmoduler.

Bihälsosamordnare, Bihälsa:
Det kommer ske en kort föreläsning 21/3 på bifikat, Henrik Björk om rådgivning i bihälsa (EU-projekt)
Rådgivning inom bihälsa för medlemmar, 3 kr för 25 min, (hemsidan, tillfälligt stoppat)
Ett möte för distriktets bihälsosamordnare har genomförts:
Planen är att genomföra 4 möten per år varav ett fysiskt, nästa kommer att ske fysiskt i Skänninge.
Även inom detta område satsar förbundet och boken i bihälsa kommer att fyllas på samt kompletteras med föreläsningsbilder som kan användas i föreningarna för att utbilda medlemmarna vidare.
En ny app planeras som ska innehålla allt som kan tänkas ha med bihälsa att göra, bilder på  sjukdomar, bihusesyn, regler, rengöring, kontroll etc.
Även en sökfunktion för olika sjukdomar ska skapas. Detta kommer finansieras av EU genom Länsstyrelserna.
En enkät ska genomföras i distrikten vilka funktioner som önskas/bör prioriteras.
Ändringen av reglerna för tillsynen är skjuten på framtiden och de nya tillsynsmännens roll kommer att implementeras tidigast 2024 i nuläget. 
De vill att alla samordnare i distrikten diskuterar frågor inom ämnet gärna via zoom på löpande basis för att sprida kunskap samt utbyta information.
Det planeras även för ett besök till SLU för distriktens samordnare under våren.   

Näringsbiodlingssamordnare, regelverk:
Det händer inte mycket inom detta område för tillfället, många föreningar saknar även ansvarig för denna samordningsroll.

Kvalitetssamordnare, Kvalitetsfrågor, Honungsbedömning:
Inget nytt ännu inom detta område.

Utbildningssamordnare, Utbildningar
Inget nytt ännu inom detta område.

Studieförbundet vuxenskolan
Årsstämma för Skaraborgs distrikt kommer att hållas 29/3 18:30  
Årsstämma för regionen kommer att hållas 4 maj

Förbundet, Kontaktinformation
Nytt material för marknadsföring finns i förbundets webbshop.
Modernare och bättre layout. Olika motiv går att få i fler storlekar även om det inte visas.
Förbundet söker även folk i de flesta kommittéer och det är nya anställningar på gång inom ett par områden.

Ordförandeträffar, Föreningsinfo
Vi brukar genomföra 2 ordförandeträffar per år, första i april/maj, andra sep/okt.
Vi kommer att sondera om föreningarna är intresserade av ett möte samt vad som behövs tas upp.
Viktigt att det finns en dagordning så att det inte enbart blir ett öppet möte utan klar agenda.
Lämpligtvis kan ett möte genomföras digitalt och ett andra fysiskt, det är dock viktigt med framförhållning.
Alternativt kan olika styrelseledamöter besöka de olika föreningarna i sitt närområde för att föra dialog samt svara på frågor.

Hemsidor för föreningarna:
Det går att få en hemsida med begränsad funktionalitet genom förbundet.
Vi ska undersöka om föreningarna är intresserade av detta och i sådana fall även erbjuda en utbildning inom detta.
I nuläget är det samma begränsning att enbart en person får tillgång till hemsidan för uppdateringar etc och vi kommer från distriktet lämna en motion om att utöka antalet behöriga för att underlätta arbetet med detta. Det behövs fler som bidrar och fyller på med information.

Övrigt:
Vi har färdigställt mallen för ersättning för resor och möten och den kommer läggas upp på hemsidan inom kort.

Nästa möte kommer att ske onsdag den 20 april klockan 19:00.Skaraborgs Biodlardistrikt, Information från styrelsen, Mars 2022

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer