Nu har jag skrivit bloggen i ett år och kommer biodlaraktiviteterna långsamt igång igen. Jag kommer att skriva då och då en ny blogginlägg om det finns något nytt att berätta. Eftersom en del av bi-och biodlaraktiviteter är detsamma varje år är det ju inte så intressant att upprepa. Därtill hoppas jag verkligen att Mariestads Biodlarföreningens aktiviteter (trots COVID) kommer igång igen så att vi kan träffas, umgås och lära från varandra.

Rensningsflykten

Senaste veckan har alla bisamhällen, förutom 1, haft sina rensningsflykt. Ett samhälle, det som blev störd av näbbmöss, var först och alldeles för tidigt. Då var det 5-6 grader med mycket snö och det var även lite blåsigt. På grund av detta kom många bin inte tillbaka in i kupan igen:

23e februari 🙁

Det ena samhället som inte hade haft flygande bin lever fortfarande; det hördes ett fint brummande ljud när jag lyssnade. Denna helg var så fint med sol, nästan vindstill och 6-9 grader att även bina från detta samhället hade en rensningsflykt. Vad fantastisk det är att se bina flyga, även de verkar glada.

Bottenbyte

Denna helg har jag bytt botten av de flesta kuporna. Det gick lugnt och fint med min son som medhjälpare 🙂 Det störde bina inte så mycket. Om jag skulle ha varit själv, skulle det ha varit för tungt att lyfta 2 lådor och då skulle det ha blivit mer stötar för bina om lådarna landar med en duns på den nya botten. Jag tror att jag då inte hade bytt bottnar, men väntat tills första vårinspektion.

Vid bara två kupor hördes det tydligt att bina enbart satt i övre lådan, så jag tog bort den nedre lådan också för att kunna sortera ramarna och rena lådorna.

Mögel på kantramar och hörnen vid en nedre låda

Senare under våren kommer de samhällena (som nu bara har en låda) att få tillbaka en nyrenad låda med fina ramar utan mögel.

Vinter/vår sysslor

De gamla bottnarna och lådorna har jag skrapad rent och ramarna är sorterade.

Jag har också påbörjat tråda och vaxa nya ramar: Redan färdig med 2 skattlådor och 1 låda LN. Jag behöver förbereda en hel del mer inför kommande säsongen. Bra att göra sådant nu, för senare är det full fart med annat och är det svårt att hinna med. Inget är så jobbigt än att snabbt behöver en låda med nya ramar, men att inte ha en som redan är förbered.

Skönt att alla mina samhällen lever än så länge. Viktigt att nu hålla koll att de inte kommer att få foderbrist, så länge bina inte kan hämta från naturen. Bara lyfta kuporna lite för att känna vikten och jämföra de kuporna med varandra kan vara bra för att få en uppfattning av läget.

Rensningsflykten