Det är med stor glädje och tacksamhet som vi kan meddela att föreningen har valts ut att få delta i ett pågående forskningsprojekt genom BeeLab.
Samtliga 25 distrikt i Sverige kommer att tilldelas en digital kupa som med flera olika sensorer mäter bland annat vikt, temperatur luftfuktighet och lufttryck och en av dessa kupor kommer att placeras i föreningens bigård.

Syftet med projektet är att skapa ett nätverk av uppkopplade bikupor för att kunna samla data om vad som leder till eventuell bidöd eller vad som påverkar olika nedåtgående trender. Därefter kan förhoppningsvis lösningar för att motverka detta finnas tillgängliga så snart som möjligt.

För oss som förening innebär det att vi kommer att kunna följa hur ett samhälle mår och utvecklas samt hur mycket honung som samhället för tillfället har samlat in i kupan samt hur mycket foder samhället dagligen konsumerar, vilket är väldigt viktigt speciellt under vinterhalvåret.

Detta är ett projekt som är intressant för samtliga biodlare inom distriktet men även för allmänheten och framför allt våra besökare.
Vi kommer således att inom kort skapa en dedikerad sida med all information om vad som händer i projektet samt löpande uppdatera hur projektet framskrider.

Vi återkommer således inom kort med ytterligare information och tackar än en gång för att vi erbjudits denna möjlighet.

Mariestads Biodlarförening tilldelas distriktskupan

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer