Skaraborgs Biodlardistrikt, Information från styrelsen, April 2022

Distriktets styrelse har genomfört sitt tredje möte och har följande att rapportera:

Distriktskupan:
Distriktet har erbjudits en digital kupa i ett forskningsprojekt genom BeeLab.
En förfrågan ställdes till föreningarna om de var intresserade av denna.

Tre föreningar ansökte om kupan; Mariestad, Götene och Tidaholm.
Styrelsen har granskat motiveringarna, och de styrelsemedlemmarna som själva sitter i respektive ansökande förening har inte yttrat sig i frågan eftersom de anser sig partiska. Resultatet från resterande styrelsen har varit enhälliga i att de finner Mariestads biodlarförening mest lämpade att förvalta BeeLab-kupan.

Utbildningar:
I skrivande stund finns det ett par utbildningar i drottningodling som startar eller snart kommer att starta.
Alla föreningar har inte anmält dessa till Studieförbundet Vuxenskolan vilket är viktigt för att dels ge fler möjlighet att delta, dels för att visa på aktivitet samt öka möjligheterna till samarbete mellan föreningarna.

Förbundet har sedan tidigare släppt steg 1 i sin digitala utbildning inom drottningodling och nu arbetar man vidare med steg 2 och 3.

Föreläsningar:
Vi har medvetet lagt planeringen av ett par större föreläsningar mot hösten där vi fortsatt försöker att spika datum för dessa men inga är helt färdiga ännu.
Bi-fikat fortsätter i vanlig ordning och eventuellt plockar vi ytterligare kortare föreläsningar antingen i samband med dessa eller separat.
Är en större utbildning på 3 h i livsmedelshantering, regler, märkning och eventuellt alternativa produkter som har efterfrågats och som dialog förs.
Även Björn Gustavsson har fler ämnen som är intressanta, samt Länsstyrelsen har liknande kurser.
I nuläget kikar vi på en föreläsning som rör drottningodling och ska se om vi kan få till denna antingen i sommar eller till hösten.
De flesta föreläsare är trots allt biodlare själva så det är lite pusslande med planeringen.

Vi arbetar även på att redigera inspelningen med Martin Nyhman som genomfördes av Lidköpings Biodlarförening.
Denna kommer att läggas upp i vår Youtube-kanal inom en snar framtid.

Förbundet:
I flera av kommittéerna arbetas det på att ta fram nytt material eller utbildningar, exempelvis avel och bihälsa.
Det har dock uppstått problem med att förbundet saknar en bildbank och de äger idag inte rättigheterna till mycket av det tidigare publicerade materialet.
Detta vill de nu åtgärda genom att arvodera ett antal personer som kan bistå med fina bilder som kan användas i kommande material.
Därmed köper förbundet loss rättigheterna för dessa bilder.


Ordförandeträff:
Vi har smått börjat kika på detta och vi tycker att det vore bättre med en fysisk träff och vi planerar att genomföra denna i början på hösten istället.
Planen är att genomföra denna hos Mariestads Biodlarförening varvid den digitala kupan kan visas upp samt vi kan genomföra en kortare föreläsning hur föreningarna kan effektivisera sitt arbete genom att arbeta digitalt samt lite vilka verktyg samt annat som finns att tillgå.
Vi får lite se hur det går med föreningens utbyggnad nu under sommaren och har vi lite tur bör vi åtminstone ha tak samt väggar klara för den nya delen.
Det är många föreningar som är intresserade av att se hur föreningens lokaler samt utrustning ser ut och fungerar.
Vi ska även försöka ha en spikad dagordning med ämnen som vi kan diskutera vid denna träff.

Övrigt:
Distriktens bihälsossamordnare kommer att träffas på SLU i Uppsala under sommaren, 9 juli för utbildning samt möte.

Vi påminner även om Världsbidagen den 20 maj och vi ska försöka sammanställa ett brev till alla föreningar med förslag hur man kan marknadsföra svensk honung bättre.
Detta är ett ämne som ständigt behövs lyftas eftersom en stor del av befolkningen fortfarande väljer importerad honung framför den lokalproducerade.

Nästa möte kommer att ske måndag den 23 maj klockan 19:00.

Skaraborgs Biodlardistrikt, Information från styrelsen, April 2022

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer