Föreningen beviljas bidrag från Boverket

Efter ansökan har föreningen beviljats organisationsbidrag från Boverket med 11.000 kr för att täcka drift och underhållskostnader under året.
Vi är enormt tacksamma för detta stöd då det hjälper oss att bedriva en meningsfull och aktiv verksamhet gentemot våra medlemmar såväl som allmänheten.

Föreningen beviljas bidrag från Boverket

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer