Det råder nu full aktivitet då våra nybörjare ska praktisera sina nyförvärvade kunskaper i bigården.
Med största sannolikhet kommer flera aha-upplevelser nu att falla på plats då vissa teoretiska delar är betydligt lättare att förstå om man rent praktiskt kan se och röra.
Vi önskar alla lycka till och hoppas att de till slutet av sommaren är näst intill fullärda biodlare. Det finns dock alltid nya saker att lära.
Besök gärna våra nybörjare på våra onsdagsträffar och berätta om er egna biodling, erfarenhet och inte minst misstag.

Grundkursen i biodling är nu igång i bigården.

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer