Protokoll Styrelsemöte 2022-12-06 17:15 Föreningslokalen

Närvarande: Martin I, Micael E, Katarina K
Martin N, Ludvig A, Niclas H

Frånvarnade: Per N, Lars N, Rolf S

 1. Mötet Öppnat
 2. Val av mötesordförande
  Martin I valdes till mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
  Niclas H valdes till mötessekreterare
 4. Val av justeringsman
  Martin N valdes till justeringsman
 5. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes av styrelsen
 6. Föregående mötesprotokoll
  Styrelsen beslutade att styrelsemötesprotokoll ska publiseras på hemsidan
 7. Byggprojektet
  Martin I informerade om byggets framstridande
  Ludvig informerade om ekonomin
  Pengar för bygget börjar tryta, Beslut togs att inköp av material mm skall godkönnas av styrelsen innan inköp genomförs
  Beslut togs att föreningen behöver 30000:- i kassan till löpande kostnader Pengar i bank ca 33000:- faktura för elmaterial(9000:-) har inkommit och skall betalas
  Faktura för innertakmaterial mm, ser ut att ej inkommit än
  Martin N, ansöker till Grevillefonden om bidrag(100000:-) till väggar och tak
 8. Förslag Nordiska Bin
  Punkt Nordiska Bin, flyttas till nästa möte
 9. Stängning av bigården över Jul och Nyår
  Beslut togs att bigården stängs 15/12-2022(korr MI) — 10/1-2023, öppnar den 11/1-2023

10.Övriga frågor
Bokning av slungrum sker genom Rolf, kalender med bokningar ska finnas i föreningslokalen,
ifall Rolf inte kan nås

Beslut togs att Ordförande Martin I utses till medlemsansvarig

Beslut om nästa möte, tisdagen den 24/1-2023 kl 17:15 i föreningslokalen

11.Mötet avslutat

Protokoll Styrelsemöte 2022-12-06
Märkt på:

Välj ändamål

 • Välj ändamål
 • kr208,850.00 Insamlat
  av kr500,000.00
 • 14 Donatorer