Protokoll Styrelsemöte 2023-01-24 17:15 Föreningslokalen

Närvarande: Martin I, Micael E, Katarina K, Ludvig A
Per N, Lars N, Rolf S, Niclas H

Frånvarnade: Martin N

 1. Mötet Öppnat
 2. Val av mötesordförande
  Martin I valdes till mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
  Niclas H valdes till mötessekreterare
 4. Val av justeringsman
  Katarina K valdes till justeringsman
 5. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes av styrelsen
 6. Föregående mötesprotokoll
  Styrelsen godkände föregående styrelsemötesprotokoll
 7. Ekonomi
  Ludvig redogjorde för föreningens ekonomi, ca 22.000:- på bankkonto
  ca 30.000:- i kontanter(arbete forgår för att få kontanterna insatta på
  bankkonto,föreningen har ca 7.000:- i fodring från biredskapsfabriken
  (bifoder)
 8. Byggprojektet
  Ansökningar Boverket avlopp mm(300.000:-), Grevillefonden väggar och
  tak(100.000:-)
  Lagerrum: Golv och väggar målat(Lars ordnar offert)
  Elcentral/uttag/belysning(Micael ordnar offert)
  Lister/dörr/karm/foder(Martin ordnar offert)
  Träbiten takmaterial klart 17.000:-
  Onsdag: Arbete med spackling av väggar
 9. Rabatt på storköp av honung
  Rabatt vid köp av 12x700g honung, pris för 12 burkar 1000:-

10.Sälja valnötsträd
Beslut togs att sälja valnötsträd för 1.000:-/st till våren. Överskott går
till utbyggnaden
Martin undersöker möjligheten att få Unica att göra ett repotage

11.Nordiska Bin
Styrelsen diskuterade Nordiska bin, framkom att mer information behövs
Samling till Medlemsträff om nordiska bin diskuterades och möjligheter
ska undersökas
Styrelsen beslutade: Bigården forstätter med gula bin

12.Val av behörighetspersoner för Swedbank/Firma tecknare
Styrelsen beslutade att utse: Martin I och Ludvig A var för sig
till behörighetsperson för Swedbank/Firma tecknare

13.Övriga frågor
6 personer är anmälda till distriktsmötet biodlarförbundet(finns plats för 7)

Martin informerade om avtackning av avgående ordförande och Karl
Martin informerade om Domän behöver flyttas i framtiden(Niclas,Ludvig
undersöker möjligheter)
Niclas informerade att arbete pågår för publicering av protokoll på hemsidan
ska fungera
Martin informerade om bidrag kommun ca 10.000:-
Martin informerade om vuxenskolan 3.000:- bidrag om aktivitet är pedagogiskt
Boverket 11.000:- ska in senast 31/1-23(Ludvig ordnar)

14.Nästa Möte
Beslut om nästa möte, tisdagen den 21/2-2023 kl 17:15 i föreningslokalen

15.Mötet avslutat

Protokoll Styrelsemöte 2023-01-24
Märkt på:

Välj ändamål

 • Välj ändamål
 • kr208,850.00 Insamlat
  av kr500,000.00
 • 14 Donatorer