Närvarande: Martin I, Micael E, Katarina K, Per N
Rolf S, Niclas H, Lars N

Frånvarande:Martin N, Ludvig A

 1. Mötet Öppnat
  Mötesordförande Martin I och mötessekreterare Niclas H
 2. Val av justeringsman
  Micael E valdes till justeringsman
 3. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes av styrelsen
 4. Föregående mötesprotokoll
  Styrelsen godkände föregående styrelsemötesprotokoll
 5. Byggprojektet
  Martin I informerade kommunens byggnadsnämnd godkände kök och lagerrum
 6. Ekonomi
  Ludvig frånvarande, informerade styrelsen via sekreteraren, kassaflödet dåligt
  pga Bifoder som hämtats ut trots styrelsens tidigare beslut. Kassör önskar specifikation
  på av föreningen inköpt honung till ut bokning.
 7. Deltaga på Julmarknad
  Styrelsen beslutade att vi ska deltaga på Julmarknaden 25/11 kl 10-15
  Deltagare Katarina, Rolf, Martin I, Supertext Martin N
 8. Planering inför årsmötet
  Styrelsen beslutade att Katarina inköper förnödenheter till mötet, Martin I ordnar Bröd
  Styrelsen beslutade att Möteshandlingarna ska finnas på plats, vid mötet
  Styrelsen beslutade att info om Honungsinköp och leverans ska ges på mötet
  Styrelsen beslutade att föreslå att Medlems avg ej hojs
  Styrelsen beslutade att Medlems värvning ska ske via kurs
  Styrelsen beslutade att Lotteri ska ordnas på årsmötet
 9. Info från Lars N från honungsförädlingen
  Lars informerade styrelsen om pågående förhandlingar med honungsfädlingen
 10. Övriga frågor
  Martin I informerade om att Ahsell nu säljer vår honung
 11. Nästa Möte
  Beslut om nästa möte blir årsmötet
 12. Mötet avslutat
Protokoll Styrelsemöte 2023-10-24 17:30 Föreningslokalen
Märkt på:

Välj ändamål

 • Välj ändamål
 • kr208,850.00 Insamlat
  av kr500,000.00
 • 14 Donatorer