På grund av tekniska begränsningar på den tidigare webbsidan kommer denna att överges. Däremot behöver vi vänta in att abonnemanget löper ut för att inte stå med dubbla kostnader. Därför låter vi den tidigare sidan ligga kvar men ingen uppdatering kommer att ske av tidigare sida.
Under nästa år kommer vi att kunna byta till en bättre lösning.

Alla ni som är aktiva får gärna skicka in förslag på information som ni vill bidra med. Vi vill gärna även att alla som har ansvarsposter e-postar ett profilfoto samt anger en e-postadress och telefon som vi kan använda på våra kontaktsidor.

Ni som sitter på bilder och historik om föreningen är också välkomna att skicka över detta.

Några som vill vara med och utveckla webbsidan är också välkomna att ta kontakt.

Nuvarande sida är tänkt som en snabb informationssida för både medlemmar och externa. Planen är att utöka denna med en sida enbart för medlemmar samt en webbutik men det är några tekniska bitar som vi jobbar på innan detta är på plats. Ha tålamod!

Sidan är i nuvarande enbart en kopia av tidigare men vi har inte gått igenom stavfel samt den data som fanns sedan tidigare är dessvärre felaktig och kommer löpande att uppdateras i takt med att vi får in nya.
Påtala gärna uppenbara fel, problem eller vad som helst.


Niclas Henriksson
Hemsida
Catherine van den Brink
Blogg/FAQ
Information om nya sidan

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer