Styrelsen för Skaraborgs Biodlardistrikt har enhälligt beslutat att inlämna 3 st motioner framtagna av styrelsen, att behandlas vid SBRs riksmöte 2021.

Motion 1: Översyn av distriktens framtida roll

Bakgrund
I den digitala omvärld som är vi alla befinner oss i har frågan om distriktens framtida roll diskuterats i Skaraborgsdistriktets styrelse och vid möten med lokalföreningarna. Många av de uppgifter som åligger distrikten skulle kunna genomföras av digitalt av lokalföreningarna. Det skulle också innebära att de lokala föreningarna stärks både vad det gäller kompetens och ekonomiskt.

Förslag
Skaraborgs biodlardistrikt förslår att Svenska Biodlarnas Riksförbund beslutar om en översyn av distriktens framtida roll

Yrkande
Skaraborgs biodlardistrikt föreslår att Svenska Biodlares Riksförbunds årsmöte beslutar om att en översyn om distriktens framtida roll.

Motion 2: Föreningsnamn@biodlarna.se

Bakgrund
Skaraborgs biodlare upplever att det är svårt att få respons från de lokala biodlarföreningarna då det gäller utskick och inbjudningar. Vi tror att det delvis beror på att det inte finns några dedikerade postmottagare i föreningarna. De flesta postmottagarna använder sina privata e-postadresser. Det finns en risk för att mailen hamnar i skräpposten.

Förslag
Skaraborgs biodlardistrikt förslår att Svenska Biodlarnas Riksförbund skapar e-postadresser till lokala biodlarföreningarna.

Yrkande
Skaraborgs biodlardistrikt föreslår att Svenska Biodlares Riksförbunds årsmöte beslutar att skapa särskilda e-postadresser till exempel xxxsbiodlarförening@biodlarna.se. Skaraborgs biodlardistrikt föreslår också att man uppmanar lokala föreningar att utse en postmottagare.

Motion 3: Biodlartröja med sting

Bakgrund
Det finns ett stort intresse hos allmänheten angående bin och biodling, men kunskapsnivån är oftast låg.Här kan vi biodlare hjälpa till när vi möter gemene man på träffar, marknader mm, men det gäller att folk förstår att vi är biodlare och att vi dessutom syns.

Förslag
Biodlare kan synas bättre genom att bära plagg som genast identifierar desamma som biodlare för allmänheten.

Yrkande
Skaraborgs Biodlardistrikt yrkar att SBR tar fram en eller flera olika iögonenfallande tröjor (tex t-tröja, sweatshirt mm) med texten “ Nyfiken på bin? Fråga mej!”. Bottenfärgen skall vara gul och med svarta ränder på tvären för att synas ordentligt.Skaraborgs Biodlardistrikt yrkar vidare att tröjorna skall säljas för självkostnadspris till medlemmarna för ökad spridning.

Motioner till SBR från Skaraborgs Biodlardistrikt

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer