Under onsdagsträffen var det många medlemmar närvarande som fick information om det nya regelverket av vår distriktsansvarige för honungsbedömning, Marika Landes, som även är ordförande för Tidaholms biodlarförening.

Regelverket är ännu under bearbetning men kommer att vara sammanställt till den 1 april samt börja gälla från och med den 1 maj. Samtliga föreningars honungsbedömare kommer att genomföra en kurs för distriktet och därefter hoppas vi ha en fullständig dokumentation att presentera.

Här kommer dock de viktigaste förändringarna i stora drag:

 • Tidigare har honung som lämnats in poängsatts utifrån en rad kriterier. Från och med i år kan honungen enbart vara godkänd eller icke godkänd.
 • För att få köpa etiketter eller ”slingan” måste man numera vara primärproducent. Det innebär att biodlaren själv har hanterat honungen från kupa till burk. Således får man inte leja bort någon del av hanteringen eller saluföra någon annans honung.
 • Honungsbedömning ska numera kunna ske året runt istället för enbart vid ett tillfälle. Det är upp till föreningarnas honungsbedömare att konstruera ett effektivt samt hållbart schema för detta. I nuläget ska även provet vara representativt för den senaste skörden.
 • Enbart honungsburkar på 350 gram, 500 gram samt 700 gram får användas både vid bedömning samt för etikettering.
 • Det är numera ett krav att ”bihusesyn” är genomfört av biodlaren samt att det intygas på formuläret.
 • Vattenhalten anges numera i hela procent enligt standardiserade avrundningsregler (0,4 och mindre ner, 0,5 och högre upp)
 • Svar ska erhållas inom 2 veckor efter inlämnande, ett underkänt prov ska lagras i 3 månader för eventuell kontroll vid överklagande av beslut.

I övrigt är det samma saker som kontrolleras som tidigare, dock är det större flexibilitet innan honung blir underkänd.
Exempelvis kan honungen inte längre underkännas pga av konsistensen eller hårdhet.
Bedömarna ger istället kommentarer om iakttagelser eller annat.
För ett underkänt prov måste råd och vägledning ges hur honungen ska bli godkänd i framtiden.

Övrigt som kontrolleras är:

 • Renlighet både på utsida och insida av lock.
 • Förekomst av främmande eller större partiklar.
 • Färg samt missfärgning, skiktning etc.
 • Doft och smak
 • Vattenhalt

Övriga råd och tips som gavs var:

 • Det är bra om föreningarna har en temakväll där man gemensamt går igenom reglerna för husesyn så att alla medlemmar dels är överens samt att möjlighet till information eller kunskap ges.
 • Vid bedömning av vattenhalt har det visat sig att de äldre traditionella refraktometrarna är betydligt mer pålitliga än de nya digitala.
 • Det kan förekomma skillnader så för att vara säker bör två olika refraktometrar användas för att jämföra resultatet, felaktigheter på upp till 2% har kunnat noteras.

Stort tack till Marika Landes för presentationen!

Ni som missade genomgången kan även besöka Grästorps BF, 11 mars.

Kort sammanfattning av nya regler för honungsbedömning

Välj ändamål

 • Välj ändamål
 • kr208,850.00 Insamlat
  av kr500,000.00
 • 14 Donatorer