Kallelse till årsmöte, Skaraborgs biodlingsdistrikt

Kallelse och handlingar inför kommande möte finns i nedanstående länk.
Då mötet kommer hållas online finns det utrymme för de medlemmar som så önskar att delta.
Anmäl er gärna på nedanstående länk så att vi vet hur många som kommer att delta.
För fullständiga handlingar, vänligen logga in i forumet.

Har ni frågor, funderingar eller någon fråga som ni vill att vi tar upp, vänligen kontakta endera person i styrelsen.
Välkomna!

Skaraborgs biodlingsdistrikts årsmöte

Kallelse till årsmöte, Skaraborgs biodlingsdistrikt

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer