Information från styrelsen, Januari 2021

Styrelsen har nu haft sitt andra möte, denna gång dessvärre med en del manfall (3 personer frånvarande) vilket försvårar, vi har dock följande att informera:

Projekt vaxskruv: (status quo)
Bidragsansökan har vi ännu inte har erhållit något slutligt svar, tilldelning meddelas senare i vår.

Projekt vattenspegel: (status quo)
Gemensamt med koloniområdet samt en fiskeklubb och en fågelskådarklubb finns det planer på att återställa markområdet söder om föreningslokalen intill ån.
Området har idag växt igen vilket hindrar det naturliga djurlivet.
Vi inväntar Lars Nolberger för uppdatering i projektet.

Projekt utbyggnad: (status quo)
Kommunens bud ligger kvar.
Nya bidragsansökningar förväntas svar efter riksförbundsmötet.
Vi inväntar Lars Nolberger för vidare information om planering.
Samtliga bidragsgivare är informerade om att projektet är försenat.

Logotyp: (status quo)
Föreningen saknar en egen logotyp. Alla medlemmar är välkomna att skicka in förslag på ny logotyp som kan stärka vårt varumärke.
Inga förslag inkomna ännu.

Utbildning:
Styrelsen ska dels se om vi kan skapa en teoridel för drottningodling tillsammans med en lathund.
Enligt Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har Falköpings biodlarförening färdigt material för detta.
Förslagsvis inleder vi dialog med dem huruvida vi kan nyttja detta på något sätt.

Anders Bergström kommer på sikt behöva trappa ner som kursledare och vi bör redan nu involvera nya adepter som på sikt kan axla rollen.
Vi har hittills eventuellt två som anmält visst intresse, är dock alltid bra med fler personer.
SV ska eventuellt anordna en cirkelledarutbildning inom kort, samma sak har även riksförbundet annonserat så det vore bra om de kunde samspela.

Nuvarande coronaläge hindrar kursstart för nybörjare vilket ställer till det.
Vi noterar att både Skövde och Skara erbjuder kurser online istället, vi har i nuläget inga sådana planer då vi saknar någon som kan driva detta.
Kursstart skjuts således framåt på obestämd tid i nuläget, vi avvaktar nya direktiv, intresseanmälan är dock ännu öppen.
Det finns förslag på ändrad ordning för grundkursen där de praktiska momenten eventuellt genomförs före teoridelen för att öka förståelsen.
Detta är dock en fråga för kursansvariga.

Det är nya regelverk gällande ersättningen från SV pga av uppkomna situationen med falska kurser eller deltagarlistor vilket uppmärksammats i media.
Därmed är tidigare avtal avslutat. Nya direktiv kommer med en ny form av ersättningsplan, vi räknar dock med att detta inte kommer att påverka vår ersättning nämnvärt då vi är en av de mest aktiva biodlarföreningarna. Viktigt dock att alla aktiviteter fortlöpande rapporteras in, allt med minst 3 deltagare eller mer där innehåll i folkbildning finns med räknas. För onsdagsträffarna ska Martin Isaksson vara sammanställande.

Evenemang: (status quo)
Samtliga evenemang, kurser, mässor samt temakvällar är pausade på obestämd tid.
Vi försöker dock med att fortfarande kunna hålla honungsförsäljningen igång på onsdagar då enbart ett fåtal närvarar på onsdagsträffarna.

Årsmöten:
Information gällande riksförbundsmötet (17/4-18/4) är publicerat.
Information gällande distriktförbundsmötet (13/2) är publicerat.
Vi har dock varken erhållit kallelse eller handlingar till endera ännu.

Problem med överlämning av bankkonton: (status quo)
Vi har fortsatta problem med åtkomst, är nya formkrav från banken, presidiet har fått i uppdrag att snarast lösa uppgiften.

Marknadsföring:
Vi har aktiverat marknadsföring samt information via Google med platsinformation, öppettider, bilder och reklam.
Vidare har vi aktiv reklam på hemsidan för adoptioner vilket fortgår planenligt.


Har ni funderingar, förslag eller andra frågor?
Ni kan alltid kontakta endera person inom styrelsen eller föreningen för vidare dialog.

Information från styrelsen, Januari 2021

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer