Information från styrelsen, Februari 2021

Styrelsen har nu haft sitt tredje möte, denna gång med enbart 1 person frånvarande och vi har följande att informera:

Projekt vaxskruv: (status quo)
Bidragsansökan har vi ännu inte har erhållit något slutligt svar, tilldelning meddelas senare i vår.

Projekt vattenspegel: (status quo)
Gemensamt med koloniområdet, kommunen, Dacapo samt en fiskeklubb och en fågelskådarklubb finns det planer på att återställa markområdet söder om föreningslokalen intill ån. Området har idag växt igen vilket hindrar det naturliga djurlivet. I samband med att vattenspegeln står klar är planen att bygga en sovvagn som kan användas i terapi där besökare kan vila utan direktkontakt med bin men njuta av bruset, vibrationerna samt doften.
Lars Nolberger är projektledare, men under rådande covidläge är vidare planering ännu lagd på is samtidigt som vi söker efter fler intressenter som vill bidra i detta projekt.

Projekt utbyggnad:
Kommunens bud på V/A anslutning ligger kvar.
Nya bidragsansökningar förväntas svar efter riksförbundsmötet.
Lars Nolberger och Rolf Svantesson har fått i uppdrag att ta fram ritningsunderlag för det nya bygget.
Så snart detta är på plats ansöker vi om bygglov. Därefter kan grundarbetet påbörjas med utgrävning, rörläggning, V/A anslutning samt gjutning av betongplatta.
Projektet kommer att fortlöpande dokumenteras samt i den mån det är möjligt kommer medlemmarna erbjudas att delta i olika delar av projektet.

Logotyp:
Föreningen har en logotyp i form av färgfoto på föreningslokalen vilken används på våra honungsburkar.
Lars Nolberger ska be att vi får en kopia av bilden som vi kan använda i vår övriga marknadsföring.
Ett färgfoto är dock dyrt att använda vid screentryck etc då det inte används i digital form och där vore det bra att ha en enklare logotyp i 1-2 färg.
Således lämnar vi det öppet för alla medlemmar att skicka in förslag på ny logotyp som kan stärka vårt varumärke.
Inga förslag är inkomna ännu.

Utbildning:
Ingen kontakt har ännu tagits gällande teoridel för drottningodling.
Falköping och Lidköping har dock material färdigt för detta som vi eventuellt kan samarbeta om.
Styrelsen ska dels se om vi kan skapa en teoridel för drottningodling tillsammans med en lathund.

Anders Bergström kommer på sikt behöva trappa ner som kursledare och vi bör redan nu involvera nya adepter som på sikt kan axla rollen.
Vi har hittills eventuellt två som anmält visst intresse, vi behöver dock flera intresserade för att kunna dela på uppgiften och skapa större flexibilitet.

Årets kursstart för nybörjare är framskjuten med eventuell kursstart i början på april i nuläget.
Ny avstämning kommer att ske i mitten på mars om det blir så.
Vi hade en diskussion om teoridelen ska vara före eller efter den praktiska delen och det finns fördelar samt nackdelar med båda varianterna.

Att genomföra digital utbildning skulle möjliggöra en större flexibilitet där varje deltagare själv kan välja om de vill genomföra teoridelen före eller efter de praktiska momenten.
Går det även att göra vissa bitar interaktiva så kan tempot på teoridelen styras nästan helt efter deltagarnas önskemål eller möjlighet.
Det är dock ett omfattande projekt och från styrelsens sida hade vi gärna sett att distriktet gemensamt arbetar fram ett sådant upplägg samt material som alla föreningar kan nyttja. Därefter kan de praktiska momenten ske inom respektive förening. Det är dock önskvärt att dessa ledare även i viss mån är delaktiga i teorin för att känna av kursdeltagarnas förutsättningar samt behov.

Vi påminner om att det är viktigt att alla aktiviteter fortlöpande rapporteras in till SV, allt som görs med minst 3 deltagare eller mer där innehåll i folkbildning finns med räknas.
Ni kan även rapportera detta direkt till Martin Isaksson som är rapporteringsansvarig.

Evenemang:
Eftersom vi inte kan samla folk letar vi efter andra alternativ.
Vi tror således att marknadsföringskampanjer på torget där vi promotar adoptioner av bin är möjligt att genomföra.
Vi ska kika på vad som behövs tas fram i utrustning samt materiel samt Lars Nolberger ska föreslå lämpliga datum.

Nya ansvariga för banktjänster:
Vi har nu bytt ansvariga personer för våra banktjänster och numera är vår kassör, ordförande samt vice ordförande ansvariga över detta.
Filippa Setterwall och Carl Hashmi kommer att se över rutinerna samt arbetsmetoderna för adoptioner för att säkerställa att dessa registreras under ordnade former.
Då vi behöver en del kontaktinformation så är det absolut enklast att intresserade främst anmäler sig via vår hemsida.
Vi ska se hur vi även kan lösa detta smidigt vid mässor eller evenemang.Har ni funderingar, förslag eller andra frågor?
Ni kan alltid kontakta endera person inom styrelsen eller föreningen för vidare dialog.

Information från styrelsen, Februari 2021

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer