Rapport från medlemsundersökningen 2020

Information kring medlemsundersökningen hösten 2020.
Vi har nu nöjet att presentera, den under hösten genomförda medlemsundersökningen!
Vi skickade ut den 13 520 medlemmar och erhöll svar från 6 905, en svarsandel på 51 procent.
Vi är oerhört tacksamma över detta gensvar!

Rapporten i kort sammandrag:

 • Är fortsatt fler manliga biodlare även om andel kvinnor sakta ökar.
 • De flesta medlemmar är idag 50+ .
 • Majoriteten är nybörjare med 0-5 års erfarenhet.
 • Skaraborg är det 6:e största distriktet.
 • De flesta biodlarna har 1-10 samhällen.
 • Majoriteten använder uppstaplingskupa i frigolit, därefter uppstaplingskupa i trä.
 • 16 % är företagare.
 • Buckfast är vanligaste birasen.
 • De flesta säljer enbart honung och inga övriga produkter, 24% säljer inget alls.
 • Vad våra medlemmar helst vill lära sig mer om är följande:
  • Bihälsa
  • Odlingar/växter för bin
  • Drottningodling
  • Svärmförebyggande åtgärder
  • Göra avläggare
  • Honungshantering

Rapporten i komplett form hittar ni här!

Rapport från medlemsundersökningen 2020

Välj ändamål

 • Välj ändamål
 • kr208,850.00 Insamlat
  av kr500,000.00
 • 14 Donatorer