Sammanställning av distriktets årsrapporter 2021

Vi har nu fått underlaget med inrapporterade årsrapporter för distriktet.
Tyvärr är detta långt ifrån komplett så rapporten i sig fyller idag ingen större nytta, vi publicerar dock uppgifterna eftersom vi utlovat detta.

I distriktet finns 13 lokala föreningar.
3 av dessa har inte rapporterat några uppgifter alls.
2 har angivit att 100% av medlemmarna har rapporterat, troligtvis är det inte så, volymerna avviker för mycket för att det ska vara rimligt.

I övrigt är svarsfrekvensen väldigt låg så det går inte att bygga någon kvalificerad data baserat på detta.

Slutapporten ser dock ut som följande för distriktet:

Total 313 inskickade svar bland 794 registrerade medlemmar.

Invintrade samhällen 2019: 3057 st
Vinterförluster:341 st (11 %)
Invintrade samhällen 2020:3439 st
Honungsskörd:132 634kg

Föreningens data hittar ni sedan tidigare här!

Sammanställning av distriktets årsrapporter 2021

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer