Vi behöver fler utbildare – Gå SV:s studiecirkel

Vi har fortsatt behov av fler personer som vill delta i olika former av utbildningar för våra medlemmar.
Anders kommer som sagt att sluta som ansvarig för grundkurserna och vi behöver fylla på med nya förmågor.
Behov finns också inom flera områden och det är således inte enbart utbildningar gällande biodling som är av intresse, utan även hur man kan jobba med
videomöten, hur man kan marknadsföra sitt företag eller produkter både fysiskt och digitalt, föreningskunskap eller hur man arrangerar evenemang eller aktiviteter samt då vi nu ska bygga ut föreningslokalen så kan studiecirklar även anordnas inom detta projekt.

Vi behöver således få till flera nya utbildare då grundkravet är att en kortare kurs först genomförs genom Studieförbundet Vuxenskolan.
Systemet är i dagsläget ändrat så dessa kurser genomförs numera digitalt i två steg.

Steg 1 görs närhelst du har tid och lust och är en serie kortare klipp och information om Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet samt mål och visioner.
Denna tar inte mer än 15-30 minuter att genomföra.
I slutet av presentationen finns ett formulär där du fyller i dina uppgifter vilka sedan skickas och registreras av SV.

Länk för att genomföra steg 1

Steg 2 är sedan att du deltar i en digital uppföljningsträff som sker online tillsammans med övriga kursdeltagare där ytterligare information och kunskapsutbyte sker.
Kursstarter verkar ske relativt regelmässigt och är beräknade till 1,5 h och finns både på kvällstid eller dagtid.
Givetvis är denna utbildning kostnadsfri.

Informera gärna någon i styrelsen att du är intresserad av att bli kursledare samt inom vilka områden så kan vi gemensamt lägga fram en strategi för detta.

Vi behöver fler utbildare – Gå SV:s studiecirkel

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer