Information från styrelsen, Mars 2021

Styrelsen har nu haft sitt fjärde möte, denna gång med samtliga närvarande och vi har följande att informera:

Projekt vaxskruv: (status quo)
Bidragsansökan har vi ännu inte har erhållit något slutligt svar, tilldelning meddelas senare i vår.

Projekt vattenspegel: (status quo)
Lars har haft fortsatta samtal med kommunen samt fågelklubben.Camilla ska se vilka fler från kommunen som kan vara intresserade att delta i detta projekt.

Projekt utbyggnad:
Ritningar är sammanställda och handlingar för att ansöka om bygglov är uthämtade och därmed kommer bygglovsansökan att lämnas in inom kort.

Utbildning:
Avstämning ska ske i mitten på mars för nybörjarkursen med SV men ingen har hört något eller vet vad planen är nu. Fortsatta restriktioner gäller.
Anders får således komma på nästa möte och säga hur han vill att vi gör med denna utbildning och vilka alternativ som finns att tillgå. 8 är idag anmälda.

Cirkelledarutbildning genom distriktet är nu öppen för anmälan så det är viktigt att vi får ihop flera som är intresserade av att gå denna för att kunna ha flera personer som kan delta om kursledare samt även utöka vårt program inom fler områden.
Inbjudan kommer att läggas upp på webbsidan inom kort.

SV har ännu inget nytt regelverk på plats samt det är i nuläget oklart hur ersättningen kommer att bli.

Evenemang:
Inga datum är ännu satta för torgförsäljning, det är dock väderberoende så kan ske med kort varsel.
Planen är att fokusera på adoptioner och där finns det efterfrågan både på ett manuellt samt digitalt system för detta.
För att tillgodose samtliga kommer vi köra två parallella system för detta utöver systemet för presentkort.
Det hade dock varit smidigt med någon form av padda där kunder direkt kan anmäla sig och betala.
Blir ett framtida projekt där vi kanske kan söka bidrag för detta.
Flertalet av våra produkter kan marknadsföras vid dessa tillfällen.

Distriktet:
Distriktet har numera Bi-fika varje tisdagskväll som är öppen för alla biodlare i hela landet. Kortare föreläsning sker som grund för vidare dialog under kvällen, i övrigt är det öppet att fråga om vad som helst.

Det pågår ett digitaliseringsarbete för att öka informationsflödet samt ge fler tillgång till tidigare handlingar och dokument.

Distriktets samordnare försöker fortsatt få kontakt med lokalföreningarnas samordnare, kontaktinformationen är dock bristfällig och alla föreningar behöver se till att kontaktvägar upprättas.

Mikael, Maria och Bert kommer att agera ombud vid förbundsstämman i april.

Information till samordnare:
Förbundet har gett ut en kortare uppdragsbeskrivning som ligger på hemsidan.
Viktigt att respektive ansvarig dels får kontakt med distriktens ansvariga för samarbete samt informationsutbyte.
Vidare måste samordnare vidareförmedla information till medlemmarna på lämpligt sätt.
Kontakt behövs etableras samt information ges till samtliga samordnare.
Adam Karlsson bör få information samt kontaktuppgifter till distriktets samordnare.
Övriga har varit aktiva sedan tidigare och vet mer hur det fungerar.
Föreningen saknar även en näringslivssamordnare, frågan flyttas till nästa möte

Medlemsförslag, informations blogg:
Vi har fått ett medlemsförslag med intresse av att driva en löpande blogg om året som biodlare och hur säsongen ser ut och fortlöper.
Vidare föreslås en FAQ där medlemmar enkelt kan hitta svar på de vanligaste förekommande frågeställningarna.
Styrelsen ser mycket positivt på detta och stödjer förslaget till fullo.

Nya regelverk för primärproduktion:
Sedan årsskiftet råder nya regelverk för primärproduktion, gränsen för registrering sänks till 500 kg.
Vår lokal har inga begränsningar i volym och således kan vi erbjuda samtliga medlemmar i mån av tid att slunga.
Därmed kan även medlemmar som behöver registrera sig ange föreningens lokal som verksamhetslokal.
Även samtliga andra produkter inom biodling är lokalerna godkända för.

Har ni funderingar, förslag eller andra frågor?
Ni kan alltid kontakta endera person inom styrelsen eller föreningen för vidare dialog

Information från styrelsen, Mars 2021

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer