Allt om biodling släpper en serie lektioner av Johann Lang som ger grundläggande information om biodling.

Teoretisk Lektion 3

  • Året runt i bigården
  • Höst
  • Vinter
  • Vår
  • Försommar

Lektionerna i den här kursen ska ses som ett komplement eller stöd, när ordinarie biodlingskurser inte kan hållas, eller om kursdeltagare inte har möjlighet att närvara.

Vi vill förtydliga att detta är en extern kurs som varken genomförs av föreningen eller i någon form av samarbete.
Vi anser dock att kursen är folkbildande och kan utgöra ett bra komplement till våra existerande kurser men även för alla våra medlemmar som inte kommer ihåg eller har behov av repetition av grunderna, vilket även Johann Lang tydligt förklarar i videon.
Kursen ersätter således inte vår ordinarie verksamhet eller konkurrerar med denna på något sätt.
Det är dock viktigt att repetera sina kunskaper, få en annan vinkel på arbetsmetoder eller tekniker, samt att efter att på egen hand skött om ett samhälle kunna genomföra en återblick och därmed införskaffa sig en djupare förståelse för vad som egentligen menades, förklarades eller avsågs på tidigare genomförd kurs.

Nybörjarkurs i biodling – Lektion 3

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer