I tisdagskväll vid Skaraborgs Biodlardistrikts Bi-Fika hade vi en lite diskussion angående bottenbyte: Några hade redan gjord det, medan andra inte tänkte göra det inom kort pga praktiska problem. Bland annat att en kortvuxen, svag kvinnlig biodlare har mycket svårt att lyfta 2 lådor samtidigt ;-). Lösningen för detta kan vara att byta botten senare, vid första vårkontroll när vädret tillåter att öppna kupan och lyfta lådorna separat. Därtill; vad gör man sen met denna smutsiga botten? Åsikter gick lite isär efter att ha skrapa bort alla döda bi och annat (eventuellt möglig) nedfallet. Några desinficerade denna sen medels skrubbandet med till exempel blekmedel. Andra valde för att flamma och några tyckte att enbart skrapandet räckte väll och gott . Många valde att den rengjorda botten användas sen till nästa samhälle.

Varför bottenbyte?

Det finns många biodlare (men inte alla) som under senvinter/tidig vår byter bottnar efter att samhällerna har haft sina rensningsflykt. Det är bra ur hygiensynpunkt. Fram för allt vid en sluten botten samlas det döda bi, mull (bl. annat små vaxdelar), kvalster och allt detta i kombination med fukt ger en möglig massa som bina har själva svårt med att städa sen. 

Vid nätbotten blir det sällan mycket mögel och de döda bina är oftast torra och kan enkelt avborstas. Om man håller varroaskivan in, då kan det finnas lite mögliga områden, oftast vid hörndelarna av bottnar. Det räcker att skrapa rent med kupkniven och sen kan man evt. flamma innan botten används på nytt. 

Rena och desinficera den gamla botten?

Några biodlare vill rena bottnar mer noggrann till exempel med blekmedel. Vid denna åtgärd dödas också microorganismer som inte skadar bina och möjligen har sin nytta (Det är fortfarande mycket okänd angående microklimatet i bikuporna) . Därför väljer jag att enbart desinficera en botten om ett samhälle har dött. Jag vanligtvis skrapar bort allt nedfall. De mögliga områdena flammar jag med en gasolbrännare. Sen använder jag denna botten för nästa samhälle.

Jag har denna helg bytt ut bottnar på en del av mina samhällen, eftersom jag fick hjälp med lyft. Jag har invintrat mina samhällen på 2 lådor, som är de alldeles för tunga för mig (jag är en smalvuxen kvinna :-/) att lyfta samtidigt. När bina har haft sina rensningsflykt, väntar jag sen på en fin morgon när det är omkring -5 till +5grader. Då sitter bina i vinterklot (och flyger inte ut). Om kuporna inte öppnas ovanifrån och bara lyfts en kort stund för bottenbyte blir bina inte störda nämnvärt . Därtill blir det inte värdefull värmeförlust (varm luft stiger ju som ni vet). Även vid denna aktivitet använder jag min skyddsjacka.

det var ju inte så mycket döda bi på denna botten

Vad om bina sannolikt enbart sitter i översta lådan?

Vid en kupa hörde jag att bina satt i överste låda. Jag lyfte försiktigt den överste lådan på en sidan ca. 10cm och tittat mellan lådorna. Jag kunde se (och höra) att det inte fanns bin i den nederste lådan. Så jag kunde lyfta den överste lådan (som inte var öpnat ovanifrån) direkt på en ren botten. Vid första värkontroll får detta samhället en ren låda till.

Vid senvinter finns ungefär 50% av samhällerna i enbart överste lådan när det är kallt. Det har hänt förra året någon gång att jag hörde fel och vid försiktig lyft såg jag att bina befann sig i båda lådor. Bina brusade då också lite upp, så då var det bara att låter det vara som 2 lådor. Detta samhälle blev sen mycket stark. Om nederste lådan kan tas, kan denna redan sorteras: Ramar som kan sparas för senare under säsongen och ramar som ska bytas ut. Till expempel ramar med för mörk vax som ska man skära ut vaxkakan och sen behöver de ramarna renas ordentlig innan de används på nytt.

Som ni kan läsa finns det oftast flera möjligheter (och åsikter) och det är bra som nybörjare att fråga flera biodlare hur de gör och sen att välja det som passar och känns bäst. 

I nästa avsnitt: förbereda ramar

Bottenbyte