Skaraborgs Biodlardistrikt, Information från styrelsen, April 2021

Styrelsen för distriktet har nu haft sitt tredje sammanträde och har följande att informera.

Ordförandeträffen
Den första ordförandeträffen har nu genomförts med lite varierat resultat.
I vanlig ordning framkom det kritik till vad distriktet egentligen gör eller fyller för funktion.
Från distriktets sida hade man velat ha in förslag på precis detta, dvs vad distriktet ska fokusera på men några konkreta förslag eller idéer finns inte.
Detta gör att huvudfunktionen är i nuläget att agera länk mellan förbundet och föreningarna men huruvida detta är effektivt eller inte är en annan fråga.

Utbildningar
Utbildningsinsatser verkar det som föreningarna vill driva grund- eller nybörjarkursen på egenhand och ser det svårt att samarbeta.
Personligen hade jag gärna sett att en gemensam kursplattform utarbetas som alla föreningar kan nyttjas men då intresset är så svalt så släpper jag detta.
Däremot har det sedan tidigare efterfrågats mer utbildningar inom i stort sett allt som har med biodling att göra, framför allt inom bihälsa.

När det gäller den allmänna kortare utbildningarna så fungerar faktiskt bi-fikat alldeles ypperligt för detta och vi har redan avhandlat en rad områden med allt ifrån nosema, hur man fångar en svärm, ramar och ramstorlekar, invintring, foder samt vårkontroll, journalföring med mera. I regel är det ca 12 personer som deltar på dessa mötena och det är fritt fram att ta upp vilken fråga som helst med många kunniga och erfarna biodlare som gärna delar med sig av sin kunskap och visar bilder eller har kortare föredrag.
Med 750 aktiva medlemmar inom distriktet så finns det plats för många fler oklart varför inte fler hinner med detta eller om det anses för komplicerat.
Om inte annat är det även ett bra sätt att lära sig att delta i en videokonferens och Maria Stålarm finns alltid där och stöttar och hjälper alla som känner sig osäkra.

Vi går nu in i högsäsong så under sommaren kommer utbildningar och föreläsningar att pausas, så även bi-fikat som vi ännu kör hela maj månad ut varje tisdagskväll.

Till hösten har vi dock planer på en föredrag med lite praktiskt moment genom Länstyrelsen om olika växter och hur man planerar sin bigård etc.

Vi ska försöka få till en obligatorisk genomgång för alla som är systemadministratörer så de vet hur medlemsregistret fungerar och hur man når ut till alla medlemmar samt delar denna informationen. Detta genomförs redan av förbundet så det gäller bara att hitta en tid för detta. Fler personer behöver dock få tillgång till systemet och de begränsningar som idag finns måste ändras vilket vi kommer att ta upp med förbundet.

Kurs i att bli ”Godkänd biodlare” är fortsatt lagd på is tills dess att det nya regelverket är på plats och alla vet vad som gäller.
Av någon anledning hävdar Jordbruksverket att man fortsatt kan gå kursen medans inga kurser ges från förbundet så är någon form av brist i kommunikationen.

Finns även ett förslag att det enbart ska finnas 3 tillsynsmän i hela Sverige som ska vara heltidsanställda, men hur det blir får vi se.
I nuläget är det väldigt många områden där det saknas någon ansvarig. Med det nya regelverket där bin och bikupor får flyttas fritt om området inte är övervakat har tillsynsmännen väldigt lite att göra numera. Viktigt således att alla medlemmar kontaktar dessa vid minsta missanke om sjukdom eller problem.

Studieförbundet Vuxenskolan har en rad kurser i både föreningsstöd för hur man effektivt driver en förening.
Vad förväntas av en styrelse eller valberedning och hur kan man effektivt arbeta och organisera sig samt skapa en deltagande miljö för alla medlemmar.
Många anser att dessa utbildningar är onödiga eller tråkiga. Det är dock viktigt att alla nya som tillkommer känner sig trygga i rollen samt förstår vad som förväntas av dem och vi rekommenderar således att dessa ändå genomförs.

Till hösten kommer en även en kurs att genomföras av SV, förhoppningsvis fysiskt, för alla utbildningssamordnare.

Från förbundet kommer inom kort en kurs i drottningodling där materialet sedermera ska finnas tillgängligt närhelst någon vill ta del av detta.

Övrigt
Det har förekommit flertalet bedrägliga e-postutskick där man försöker få kassörerna att föra över innestående medel för en snabb transaktion, oftast med ordföranden som avsändare. Således är det någon som systematiskt kartlägger vilka som är ansvariga och det finns indikationer att det kan finnas ett läckage på något sätt från förbundets registret då dessa utskick ofta kommer direkt efter ett byte eller ändring.

Dialog ska tas med Ryda där vi ännu inte fått någon kontakt eller svar men förbundet har påtalat att det strider mot regelverket att ha en förening på enbart 2 personer.
Det fyller samtidigt ingen meningsfull funktion vilket vi tror att alla inser.

Nästa möte sker torsdag 2021-05-27 20:00, Online via Zoom.Skaraborgs Biodlardistrikt, Information från styrelsen, April 2021

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer