Nästan alla biodlare längtar efter den första vårinspektionen i bikuporna. Möjligen att denna redan är gjord i södra Sverige, men här i Skaraborg blir denna vanligvis halv april eller i början av maj gjord, beroende på vädret.

Scilla Siberica/ Rysk blåstjärna ger gråblåa pollen

Nedan en beskrivelse hur en vårinspektion kan gå till. Alla rubriker med # är lite mer skrivit speciellt för nybörjare

 • Vädret
 • # Förberedelser
 • # Saker jag skulle ha med mig
 • # Hur en plan kan se ut
 • Vad vill man egentligen utreda och göra?
 • # Hur gör man en första inspektion?
 • #Status
 • äggläggande drottning, puckelyngel

Vädret

Helst ska det vara en fin solig dag med en temperatur minst 12-13 grader i skuggan och (nästan) vindstilla. Här har jag lite otur för jag bor i ett blåsigt område 🙁

Det ska ju så klart vara en kort inspektion för att inte kyla ner ynglet för mycket. Framförallt puppstadiet (täckt yngel) kan lätt ta skada när det är för kallt: till exempel kan de senare utkrypna bina ha fått dåliga vingar (detta kan också ses vid virusinfektionen DWV senare under säsongen).

# Förberedelser

Vid varje inspektion är det viktigt att veta varför man gör den och att ha en plan. Säkert när du är nybörjare är det bra att inte vilja göra för mycket. Prioritera bara 1, max 2 saker som du vill kolla, så att det inte tar för lång tid. Vid nästa tillfälle och när det verkligen är en fin varm dag kan du kolla andra saker och kan det ta lite längre tid.

Skriv gärna ner din plan steg för steg och gå igenom denna när du lägger fram alla saker du behöver bredvid kupan du vill undersöka.

# Saker jag skulle ha med mig:

 • Rökpust, en burk med brännbar material och tändstickor
 • Kupkniv och borste
 • 2 diskhanddukar och 2-3 extra täckbräddor
 • En burk eller en liten hink med lock (för bortskrapad vax och propolis)
 • En plantspruta med ljummet vatten
 • silvertape, hushållspapper
 • handskar
 • En botten (om inte tidigare utbytt)
 • En låda på en stängd botten och med en lock/tak. I denna finns en lucka, utbyggda ramar, ramar med mellanvägg, en drönarram och en foderram (Lådan är stängd så att inte nyfikna bi kan komma in). Om du inte har en foderram, ta du med ett alternativ. Till exempel ett paket foderdeg, en extra kant och eventuellt ett spärrgaller (se tidigare inlägg angående foderkontroll).
 • En stor hink med lock (som inte sitter fast). En gammal biforhink funkar bra och denna använder jag för att kunna slå av bi från ramarna ( som jag vill ta bort). Senare kan jag hälla de bina i kupan igen. På detta sätt hamnar inte många bi på marken om kupan är bara öppet en springa som är 2 rambredd.
 • Eventuellt en penna för att märka drottningen.

# Hur en plan kan se ut:

 • skyddskläder på.
 • rökpust tänd (och lite rök kan ges, men oftast så tidigt på säsongen är bina lugna).
 • Undersök först den nederste lådan (som sannolikt inte innehåller mycket bi och ingen yngel än), medan översta lådan ställs åt sidan utan att den öppnas än.
 • Försök byta ut gamla ramar (mörka, dålig utbyggda, mögliga).
 • Behåll på båda kanter en foderram och bredvid denna pollenramar (om de finns).
 • I mitten blir det 2 fina utbyggda ramar som redan fanns och lådan fylls på med mellanväggsramar.
 • Undersök sen den överste lådan, som lyfts på plats (Om du vill leta efter drottningen för att märka henne, låter du lådan stå på platsen. Efter inspektionen sätter du den tillbaka på nederste lådan). Denna har sannolikt har mycket mer bi och yngel och foder.
 • Ta bort överskott foderramar, förutom en vid båda kanterna, och bytt ut de med utbyggda ramar (så att drottningen har mer plats att lägga ägg).
 • Placera en drönarram på plats 2 eller 9 (direkt bredvid en foderram).

Vad vill man egentligen utreda och göra?

Finns det tillräckligt med foder( jag skulle vilja ha 3-4 ramar, men minst 2 är rekommenderad)? Finns det yngel och således en fungerande drottning? Hur stort är samhället? Borttagning mögliga kantramar, överskott foderramar och dåliga eller gamla ramar.

# Hur gör man en första inspektion?

Här utgår jag ifrån invintring på 2 lådor:

Placera överste lådan (som inte är öppnad) på en botten. Sannolikt finns de flesta bin i denna lådan. Sen kan du lägga en diskhandduk direkt på nederste lådan med ovanpå denna en täckbrädda ( så att den inte blåsar bort). Därefter tar du ut luckan och första kantramen, om möglig tas den bort. Titta på nästa ram, om full med foder, placera den på kanten ( du behöver inte lyfta ramar helt ut ur lådan för att bedöma de). När du kommer lite mer till mitten av lådan, har du dragit diskhanduken tillbaka och kan du lägga den andra diskhanduken på redan genomgången sidan.

Alla tomma fula/gamla ramar kan du ta bort ( och kan du placera i den medtagen lådan). Du ersätter de med mellanväggsramar (ur medtagen lådan). Fina pollenramar stannar kvar, också ramar med yngel i så klart (Ta helst inte ut de och håller de täckta med duken och ändra inte ordningen och ramplatserna). Också på andra kanten i lådan kan du behålla en foderram (i alla fall i den översta lådan ska det finnas 2 foderramar, en på varje kant).

När du är färdig, sätter du den överste lådan ovanpå (efter borttagning dukarna). Försök inte krossa bin som finns i nederste lådan. Här kan vattenspray (eller lite rök) hjälpa så att de drar sig neråt. Kolla i alla fall om rökpusten fortfarande fungerar innan du öppnar överste lådan ( denna har jag på för säkerhetsskull).

Innan du öppnar den överste lådan kan du lyfta första täckbräddan och ge en lite puff rök och vänta ungefär 1 minut innan du tar bort denna täckbräddan. Lägg ner duken i stället och dra den så mycket åt sidan att du kan ta bort luckan och första kantramen för att skapa utrymme. Titta neråt på nästa ram, eventuellt lyft den delvis för att känna om den är tung med foder. Om ja, då flyttar du den till kanten och tittar sen ner på nästa ram. Så arbetar du vidare och överskottet foderramar kan du ta bort och ersätta med fina utbyggda ramar (eventuellt från nedre lådan). Glöm inte att hålla de övriga ramarna täckta med dukerna eller täckbräddor.

När du kommer till första ram med fin arbetare yngel, vet du att en fungerande drottning finns och är du egentligen färdig. Du kan då avsluta inspektionen. Eventuellt kan du placera en drönarram på plats 2 (bredvid kantramen med foder) när samhället är medel till stark. Helt intill kanten kommer luckan tillbaka. Du kan också välja att ge en drönarram vid nästa kontrollen, när förhoppningsvis temperaturerna blir stabilare och varmare för att kunna skära ut drönaryngel regelbundet.

Om du uppskattar att det går bra att fortsätta, kan du snabbt men försiktigt flytta de övriga ramarna åt sidan tills du kommer till en fin foderram som blir sista kantram. Om det sen finns flera, kan du ersätta de med utbyggda ramar. Du kan ge 1 ram med mellanvägg direkt bredvid sista yngelramen. Behåll gärna fina pollenramar.

# Status

Gör en uppskattning av hur stort samhället är (hur många bigånger occuperar de? En bigång är utrymmet mellan 2 ramar). Efter att du har avslutat och kupan har tak på igen är det viktig att notera dina undersökningsfynd och vad har ändrats i kupan så att du vid nästa inspektion kan läsa vad har händ och vad du ska göra då.

Äggläggande drottning, puckelyngel

Vad man så klart vill se är fin arbetare yngel i alla stadia, då finns det en fungerande äggläggande drottning.

Om du ser puckelyngel är det drönare som utvecklas i arbetarceller ( täckta celler är kupolformade) och om du därtill inte ser arbetare yngel, då finns det en drottning som enbart kan lägga obefruktade ägg. Ett sådant samhälle kan inte överleva. Här kan du bäst leta efter drottningen och ta bort henne och sen förena samhället med ett annat. Så tidigt på våren behövs det inte en tidning emellan samhällena.

Idag har det varit fin vårväder (6-10 grader med lite vind) och bina varit härligt aktiva och hämtat morkgula, ljusgula och gråblåa pollen. Kanske kommande helg eller vecka vårinspektion?

Första vårinspektion