Ny ordförande i Sveriges Biodlares Riksförbund

– På agendan står bland annat friska bin, att stoppa honungsfusket och en bivänlig biotop, säger Björn Dahlbäck som valdes till ny förbundsordförande i Sveriges Biodlares Riksförbund idag, lördag.

På lördagen träffades knappt 80 representanter för Biodlarna. Riksförbundsmötet var digitalt och pågick hela lördagen. Ett av besluten var val av ny förbundsordförande, där Björn Dahlbäck fick uppdraget.

Han har lång erfarenhet som biodlare och inom förbundet, både från sin lokala förening i Värnamo och på förbundsnivå, där han de fyra senaste åren varit förtroendevald som ledamot i Biodlarnas förbundsstyrelse.

Vad ser du fram emot med uppdraget?
-Bredden i vårt förbund med allt i från biodlare som just börjat till de med tusentals kupor. Vi ska fortsatt jobba med frågor som är bra för biodlingen och bra för biodlarna. På agendan står bland annat friska bin, att stoppa honungsfusket och en bivänlig biotop, säger Björn Dahlbäck.

Biodling är ett växande intresse och därmed växer Biodlarna som organisation. I samband med Riksförbundsmötet 2021 kan vi konstatera att antalet medlemmar ökat med över 6000 medlemmar de senaste tio åren.

Honungsbina gör en viktig insats som pollinerare och behövs för den biologiska mångfalden. I Sverige producerar vi cirka 3000 ton honung vilket är knappt 50% av konsumtionen. Det innebär att det finns utrymme för fler biodlare.

Under lördagen valdes ytterligare tre nya ledamöter in i Biodlarnas förbundsstyrelse. Carin Ström, Pontus Lundh, och Pelle Lundblad.
Omval av följande ledamöter till Biodlarnas förbundsstyrelse: Ingmar Wahlström, Ann Elgemark, Vivianne Boman, Leo De Geer och Nils Reppen.

Ny ordförande i Sveriges Biodlares Riksförbund

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer