Idag har det varit en riktig fin vårdag med bara lite vind och teperaturen gick upp till 16 grader i min bigård 🙂 Jag har inspekterad ett samhälle på 1 låda och ett stort samhälle på 2 lådor som jag nedan ska skriva om för att ge en idé hur det paktisk kan gå till.

Varmbygge, kallbygge och ramföljd

Om ramarna står i varmbygge (paralell vid flustret) då är första ram vid flustret Ram 1. Ramen på bakkanten är Ram 10.

Om ramarna står i kallbygge (kortsidan ramar vänd mot flustret och långsidor parallellt med kupans sidorna) då är hos mig Ram 1 den som är den första som jag lyfter och den längst ifrån mig Ram 10. Hos andra biodlare kan det vara anorlunda. Det är bra att komma ihåg hur du själv har bestämd hur du vill ha det för att kunna göra bra anteckningar som du vid nästa tillfälle kan förstå.

Samhälle på 1 låda

Detta samhälle har blivit invintrat på 2 lådor, men vid bottenbyte tidigare var nedre lådan tom och denna tog jag bort. Nu idag tänkte jag kolla om det fanns tillräcktligt med foder och om det fanns een äggläggande drottning. Därtill får de en ny nedre låda. Denna kupa står i varmbygge.

Först tittade jag vid flustret; fin aktivitet och en del bin kom tillbaka med pollen ( detta ger en indikation om att det finns yngel). Jag gav en lite puff rök vid flustret. Sen tog jag av taket, men inte isoleringen och täckbräddorna. Jag lyftte den befintliga lådan på en tillfällig botten som var stängd och placerade på ursprungsbotten den medtagna lådan fylld med mellanvägsramar och på plats 1 en utbyggd ram med dels foder i (från deras tidigare borttagen lådan). En tom utbyggd ram tog jag och ställde den åt sidan för senare. Jag ställde denna nya lådan ( som blev den nedre lådan) på botten så att flyggbina kunde flyga hem som vanligt, medan jag undersökte deras separat ställda lådan. Jag täckte nedre lådan med en diskhanduk (med en täckbrädda för säkerhets skull ovanpå).

Sen öpnade jag först bakre täckbrädda och tog bort luckan och ram 10 fyllt med foder som jag placerade i nedre lådan på plats 10. Efter detta fanns 2 fulla foderramar som och sen en ram blandad med foder, nektar och pollen (kunde jag se efter borttagning nästa täckbrädde medan en handduk låg på de redan genomgångna ramarna). Därefter följde en första ram (ram 6) med lite yngel och drottningen på, som jag märkte med en grön punkt. Nästa 2 ramar hade handflatastora områden med yngel. Ramen därpå var dels tom och det fanns pollen och nektar i. Jag flyttade alla yngelramar framåt och placerade bakom den tomma utbyggda ramen (som jag hade ställd åt sidan). Så har drottningen mer plats att lägga ägg. Sen foderramarna och luckan och färdig.

Märka drottningen

Det kan man oftast mycket bra under tidigt vår. Eftersom samhället inte är så stor än, är det lättare att hitta drottningen. Det finns flera sätt att märka henne, men jag beskriver hur jag gör det:

Pennan ( jag har bara grön och följer därmed inte årets färg) har jag kollat innan; att den skulle fungera. När jag ser drottningen gå på en ram tar jag pennan medan jag tittar på henne. Jag lägger ner ramen och låter drottningen gå ifrån mig. Sen tar jag henne mellan tumme och pekfingret (vänster hand) på mellandelen (försök inte klämma henne på bakdelen!) och fixera henne på ramen medan jag ger henne lite färg på mellandelen (eller bröststycke). Sen släpper jag henne rätt fort och hoppas att färgen håller.

Detta är mycket spännande varje gång. Det känns ju lite riskfylld. Att ta drottningen gör man utan tjocka handskar för att ha en bra känsla. Annars kan hon ju klämmas för hårt. Hon kan också flyga iväg. Försök hålla lungnet och om du eller drottningen blir stressade, avbryt då försöket. Som nybörjare kan du först öva på drönare, så att du känna dig trygg när det är dags att märka en fin drottning.

Samhälle på 2 lådor

Detta samhälle är en stor svärm från 2020. Bina varit lite mer defensiva vid inspektionerna (några irriterade bin som kolliderade med min slöja och följde efter några meter). De har en benägenhet att kitta fast ramarna och bygga vaxbroar emellan ramarna. Trots detta tycker jag det är ett bra samhälle, för bina har varit mycket produktiva; snabbt byggd ut 20 vaxkakor och fylld 2 skattlådor. Denna kupa står i kallbygge på grund av att kupan står vid ladugårds väggen, så när jag undersöker kupan står jag bredvid.

Nu första inspektionen: Fin flusteraktivitet, pollen kom in. Trots lite rök direkt uppbrusande bi när jag lyfte av den övre lådan. Jag täckte nedre lådan med en diskhandduk. Första kantram med foder togs bort. Ram 4 är nästan tom och jag bytte den med en mellanväggsram. Ram 5 hade lite yngel på ovansidan. Jag gick inte vidare med inspektionen. Ram 3 blev också en mellanvägg.

Sen behövdes rök för att sätta överste lådan tillbaka för att inte klämma för många bin. Långsamt glidande fick jag den till slut på plats. Pfff.

Inspektionen övre lådan var lite svårt eftersom ramarna sat fast ( med propolis och vax). Fösta ram full med foder tog jag bort. Andra foderram blev kantramen, tredje var en blandad ram och fjärde fanns lite yngel i. Femte ram fin blandad yngel på hälften av ramen. Jag avslutade inspektionen och placerade en drönarram på plats 2. Bina varit lite stressade, ett enstaka flög omkring mitt huvudet med ett arg ljud, de följde inte efter.

Efter denna inspektionen lugnade bina sig inom 20 minuter. Drönarramen placerade jag eftersom samhället var riktigt stort. Vid nästa besök kommer jag att börja på andra sidan kupa och så kommer jag även att titta på drönarramen.

Första vårkontroll i praktiken