Skaraborgs Biodlardistrikt, Information från styrelsen, Juli 2021

Något sent kommer information från distriktets femte sammanträde, vi beklagar dröjsmålet.

Bi-fika
Bi-fikat har fortsatt dock med betydligt lägre antal deltagare så det verkar som både semester samt biodling kolliderar med denna verksamhet.
Det innebär även att innehållet kanske inte är helt optimerat men tanken är att erbjuda ett öppet diskussionsforum där alla hjälps åt att svara på olika frågor, förslag eller synpunkter.
Vi fortsätter dock som planerat och kör varannan måndag klockan 20:00.
Information ska även skickas ut till varje medlem från registret för att säkerställa att alla har fått en inbjudan.

Utbildningar
Samtliga utbildningar är skjutna på till hösten då ingen riktigt har tid att sitta med detta nu eller att leda utbildningarna.
Restriktionerna kommer sakta öppnas upp och därmed har vi förhoppningsvis bättre förutsättningar att anordna vissa kurser under hösten.
Detta gäller även utbildningen i medlemssystemet för samtliga föreningsansvariga.

Filmen om drottningodling som förbundet har skapat är tydligen inte helt klar och senaste budet är att den ska släppas under hösten.

Förbundets årsmöte.
Vi gick igenom de motioner och beslut som föreslagits av oss på årsmötet.

 • Motion om kollektiv försäkring
  Här är det redan sagt att förbundet jobbar istället för att höja ersättningen från jordbruksverket.
  Under tiden finns frivilliga försäkringen upp till 60 kupor från WaterCircle där ersättningen nyligen höjts till 5.000 kr / förintat samhälle
 • Tröja med sting
  Här tyckte stämman att förslaget drogs associationer till en geting då man använde gult och svart.
  Förbundet arbetar istället med ett neutralt tryck som kan användas på flertalet färgade tröjor för att hålla kostnaderna nere.
 • E-postadresser till föreningar och distrikt
  Förbundet ska utreda behovet men det är tydligen svårt att administrerar samt kostar en hel del då detta inte sköts internt utan av köpt extern tjänst.
 • Informationsspridning, nyhetsbrev från förbundet
  Informationen behöver nås direkt samt fler behöver tillgång till systemen.
  Förbundet är motvilliga då det tidigare har uppstått problem då flera personer har tillgång till detta.
  Nuvarande system sköts inte internt vilket innebär kostnader för ändringar och utökningar.
  Förbundet vill att nuvarande informationslinje med information genom distriktens ansvariga fortsätter och ser inte problematiken riktigt.
  Samtidigt finns i regel informationen på hemsidan för den som aktivt söker efter den.
 • Distriktens vara eller inte
  Är en återkommande punkt vilken roll distrikten har och förbundet ska se över och förtydliga uppgiften så att alla känner sig bekväma och säkra i sina roller.

Bisjukdomar

Det har varit en markant ökning på sökningar av bisjukdomar under senaste perioden samt ett nytt utbrott mellan Grästorp och Lidköping. I övrigt verkar det inte vara några allvarliga eller större utbrott i vårt område men det gäller att vara observant.
Vissa distrikt gör slumpmässiga kontroller bland medlemmarnas samhällen men det kostar en del och inget vi i nuläget kommer genomföra.
Den nya boken i bihälsa har bra bilder och förklaringar över sjukdomarna och det vore bra om alla medlemmar på något sätt fick tillgång till varsitt exemplar.

Övrigt
Vi vet inte hur ärendet med avvecklingen av Ryda har fortgått så denna fråga bordläggs.

Nästa möte sker torsdag 2021-09-02 20:00, Online via Zoom.

Skaraborgs Biodlardistrikt, Information från styrelsen, Juli 2021

Välj ändamål

 • Välj ändamål
 • kr208,850.00 Insamlat
  av kr500,000.00
 • 14 Donatorer