Information från styrelsen, Augusti 2021

Styrelsen har nu haft ett extra styrelsemöte med sex ledamöter närvarande och vi har följande att informera:

Projekt utbyggnad:
Vi har ombetts att komplettera vår bygglovsansökan med en godkänd kontrollansvarig vilket vi omgående kommer att lösa.
Vi har tidigare även kompletterat ansökan med beräkningsunderlag för takstolar utförda från ett företag i Töreboda.

Därmed hoppas vi således att vi beviljas ett undantag från nuvarande detaljplan och inom kort kan komma igång med själva bygget.
Således behöver vi snarast sätta ihop en projektgrupp för detta som kan börja planera själva arbetet och sondera hur vi ska genomföra projektet mer i detalj. 

25-års jubileum:
Koloniområdet kommer att genomföra ett 100-års firande för sitt förbund den 28 aug och har ombett oss att delta i denna aktivitet och hålla öppet hus för besökare.
Vid en närmare kontroll visar det sig att vi har befunnit oss på nuvarande plats i 25 år vilket även det är värt att fira även om föreningens ålder är betydligt äldre än så.

I samband med detta kan vi även hålla i efterfrågade byggmötet samt också bjuda in alla bifaddrar som adopterat ett bi och därmed skapa ett heldagsevenemang.

Vi kommer således att annordna ett 25-års jubileum den 18 augusti mellan klockan 11:00 och 17:00 då vi håller öppet hus.
I samband med detta kommer vi att visa upp våra byggplaner samt samla in intresseanmälningar för de som vill delta i projektet.
Alla bifaddrar bjuds in och vi erbjuder dem rundtur i bigården samt lokaler samt delar ut den utlovade honungsburken.
Även provsmakning samt försäljning av honung kommer att ske samt vi kommer även erbjuda lättare förtäring under dagen.

Vi ställer i ordning samt städar utrymmena inför detta vid styrelsemötet den 25:e augusti, alla som vill bidra eller hjälpa till är välkomna!

Innan dess kommer vi att försöka slutskatta kuporna men ska lämna en som vi kan använda under besöksdagen.

Handbok i bihälsa:
Den nya handboken finns nu till försäljning och är ett bra redskap för alla biodlare som känner osäkerhet vid eventuella utbrott eller annat i sina bigårdar.
Med minskad bitillsyn åligger det ett större ansvar på alla biodlare att ha kunskap och agera vid misstankar om sjukdom eller ohyra.
Vi kommer därför köpa in 50 exemplar som vi kommer att erbjuda våra medlemmar att köpa.

Nästa styrelsemöte kvarstår till den 25:e augusti klockan 17:00.

Information från styrelsen, Augusti 2021

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer