Snabb sammanfattning av årsmötet 2021-11-03

Vi arbetar på att sammanställa protokollet. Under tiden kommer här en kort sammanfattning.

Ett drygt 40-tal medlemmar samlades för att avhandla det gångna året samt inkomna förslag inför kommande verksamhetsår.
Det blev ett något långt möte i vanlig ordning, det är dock viktigt att alla får komma till tals och att olika åsikter, tankar och idéer kommer fram.
Tack för visat tålamod!


Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret godkännes och ansvarsfrihet beviljades.
Det som var problematiskt är nuvarande arbetsmetodik för redovisning som inte är helt optimalt.
En fråga som uppstod är även hur viktigt det är att varje post särredovisas och detta är givetvis en balansfråga.
Desto mer detaljerad data, desto enklare blir det att planera vidare verksamhet samt det går lättare att identifiera potentiella förbättringsområden eller riskfaktorer.
Vi startade verksamhetsåret i uppförsbacke utan åtkomst till våra bankkonton och sedan blev det tungt att komma ikapp med det löpande arbetet.
Vi driver idag flertalet projekt med mängder av små transaktioner vilket gör det hela svårt att överskåda och här har kommande styrelse fått i uppgift att se över och förbättra både system och rutiner under kommande verksamhetsår.Vid årsmötet behandlades 10 stycken motioner, 6 stycken ställda till föreningen, 1 till distriktet, 3 till förbundet med följande beslut i sammanfattad form:

 • Föreningen ska aktivt arbeta för att engagera fler som deltar i utbildningsverksamheten.
 • Ordinarie medlemsavgiften höjs till 100 kronor från 2023.
 • Ny medlemsform ”Stödmedlem” införs för personer som inte aktivt bedriver biodling själva.
 • Antalet styrelseledamöter bör ökas för att kunna fördela projekt på fler personer.
 • Styrelsen får i uppdrag att ge fler personer tillgång med begränsad behörighet till transaktionskonto för att underlätta verifiering samt redovisning vid aktiviteter.
 • Styrelsen ska se till att prissättningen på våra produkter marknadsmässigt ligger i framkant och därmed inte hämmar prissättningen inom våra medlemmars egna verksamheter.
 • Distriktet ska ha representanter i styrelsen från samtliga föreningar för att säkerställa att en kontinuerlig dialog samt samverkan förs.
 • Förbundet ska verka för att ingå ett avtal med Folkspel för att erbjuda föreningarna extrainkomster via lotteriförsäljning.
 • Förbundet ska arbeta med att modernisera medlemsforumet för att förbättra, förenkla och förena samverkan inom alla nivåer både internt samt extern för alla medlemmar.
 • Fler personer inom alla led inom förbundet behöver få tillgång till medlemsregistret för att kunna utföra sina uppgifter. I nuläget kan uppdrag i föreningar och distrikt inte utföras effektivt eller tillfredsställande på grund av rådande begränsningar.Valärenden förlöpte i stort sett efter det förslag som valberedningen har tagit fram.
Här hade valberedningen dessvärre stora problem att hitta någon som vill agera ordförande i föreningen.
Deras tanke var att detta uppdrag överlåts på styrelsen.
Stämman påpekade att det är årsmötet som faktiskt ska välja ordförande, varför styrelsen fick i uppgift att återigen sondera lämpliga kandidater och presentera detta i ett extra möte för val av ordförande.

Mötet avslutades med ett kort anförande om Nordiska bin av Sture Svensson med slutorden att han önskar att föreningen och dess medlemmar aktivt arbetar med att inom föreningen ha odling och uppfödning av nordiska bin för att bevara arvet samt studier med fokus på mångfald såväl som kulturarv.

Därefter var det allmänt mingel med efterlängtat fika samt lotterier till sena timmen.
Dessvärre lyckades vår sekreterare att glömma sin mobil så alla bilder från mötet uteblev dessvärre även denna gång.

Vi tackar alla som deltog och önskar alla nya och gamla aktiva samt medlemmar lycka till inför kommande säsong!

Snabb sammanfattning av årsmötet 2021-11-03

Välj ändamål

 • Välj ändamål
 • kr208,850.00 Insamlat
  av kr500,000.00
 • 14 Donatorer