Information från styrelsen, November 2021

Vi vill börja med att tacka alla medlemmar som deltog i föreningens årsmöte den 3/11.
Det finns som alltid mycket att diskutera och mycket att lära av varandra, därav blev det något längre möte än planerat, låt oss fortsätta den givande dialogen under våra ordinarie onsdagsträffar.

Styrelsen har nu haft sitt första styrelsemöte efter det konstituerande, denna gång med fem ledamöter närvarande och sekreteraren via länk och vi har följande att informera:

Det är åtskilliga praktiska saker att administrera efter årsmötet så detta möte har främst varit en fördelning av alla uppgifter på de olika ledamöterna samt sedvanlig uppföljning av alla våra projekt.

Efter årsmötet:
Camilla Pärleborn står kvar som vice ordförande, likaså Carl Hashmi som sekreterare. Ludvig Annér tar över som kassör för föreningen.
Camilla Pärleborn, Markus Åsberg samt Ludvig Annér blir firmatecknare.
Vi saknar som sagt ordförande och har nu alternerande mötesordförande medan vi försöker tillsätta denna roll snarast.

Motioner är inlämnade
Valrapport är inlämnade
Protokollet från årsmötet är ute för justering

Årsrapporterna är inlämnade, vi fick in 27 stycken detta år.
425 invintrade samhällen 2020 med 10% vinterdödlighet.
524 invintrade samhällen 2021 med en total skörd på 23431 kg
Många har således fått riktigt bra skörd under året, tyvärr gäller det inte alla, vi får väl kanske skylla på biodlaren i dessa fall!?

Honungspriser:
Från och med 1 januari höjer vi priserna på våra produkter i föreningslokalen:
Honung 700g, 90 kr
Smaksatthonung, 65 kr
Bibröd, 90 kr

Passa således på att hamstra innan prisjusteringen den 1 januari 2022.

Adoptera ett bi samt utbildning:
Vi jobbar på att aktivera nästa säsongs adopterade bin samt marknadsföring för nästa års biodlarkurs för nybörjare.
De som har gått kursen har tyckt att den omvända ordningen med praktik före teori är att föredra varför styrelsen föreslår ett sådant upplägg även kommande säsong med en planerad informationsträff i februari för start i bigården under mitten eller slutet av april.

Projekt vattenspegel:
Projektgruppen för den planerade vattenspegeln bakom föreningslokalen har haft ännu ett möte och det börjar nu vara många som är intresserade av att vara delaktiga i detta projekt, det är dock en långsiktig plan som vi ständigt fortsätter att bearbeta samt utöka med fler intressenter.

Bokslutet är fortfarande inte helt sammanställt men arbetet går vidare och vi hoppas ha detta klar inom kort då en del bidragsansökningar ska skickas iväg.
Samtidigt sker nu en överlämning till vår nya kassör.

Vi kommer förhoppningsvis att få besök av Studieförbundet Vuxenskolan under något av de kommande styrelsemötena för att få information om nya regler och rutiner och annan bra eller viktig information.
Fram till dess jobbar vi på med allt det praktiska innan vi nästa år drar igång vårt stora byggprojekt på riktigt.
Information om detta projekt kommer inom kort till hemsidan, glöm inte att engagera er i detta viktiga projekt.
Vi behöver fortsatt ett par nyckelpersoner som kan hålla i projektplanering samt utförandet.

Nästa styrelsemöte blir den 9:e december klockan 17:15.
Mötet efter det blir den 13 januari klockan 17:15.
Information från styrelsen, November 2021

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer