Skaraborgs Biodlardistrikt, Information från styrelsen, November 2021

Distriktets styrelse har genomfört sitt åttonde möte och har följande att rapportera:

Distriktets Årsmöte:
Vi närmar oss snart distriktets årsmöte och det är dags att börja förbereda för detta.
Detta kommer att hållas den 12 februari så boka in datumet redan nu alla ni som är ombud från föreningarna. I år är det Lidköping som är ansvariga värdar för mötet och vi planerar idag för ett fysisk sådant så får vi senare se hur coronaläget ser ut.
Lidköping har precis bytt ordförande så Mikael Wahll ska höra mer vem som är projektansvarig för detta numera.
Mariestads Biodlarförening kommer att lämna över sin plats i valberedningen till Hjo Biodlarförening.
Således behöver även Hjo fundera på vem som ska kliva in på denna post, Hjo jo men.

Motioner:
Mariestads Biodlarförening har kommit in med 4 motioner (1 till distriktet, 3 till riksförbundet).

  • Styrelsens sammansättning i distriktet
  • Ingå i Folkspel
  • Modernisering av medlemsforum
  • Tillgång till medlemsregistret

Vi inväntar övriga föreningars årsmöten och eventuella motioner och samlar alla dessa till nästa möte för vidare dialog. Sista datum att lämna in motioner för föreningarna är den 10 december.

Utbildning:
Mikael Wahll har pratat med Åsa Bergman på SV och de kommer att anordna kurs för de som ska hålla i grundkurser i biodling för nybörjare och då gå igenom utbildningsmaterialet. Detta kommer att ledas av Lotta Fabricius och planen är att genomföra detta under januari månad.
Detta innebär att alla föreningar är välkomna att skicka kursledare, utbildningen kommer primärt att ske fysiskt som en endagskurs någonstans inom Skaraborg.
SV har frågat om distriktet kan vara med och delfinansiera detta och det anser styrelsen känns rätt och rimligt, vi vet dock inte kostnaden i nuläget så vi inväntar SV:s besked gällande detta samt ett definitivt datum.

Utbildningen i honungshantering:
Judith Freyliv har fört vidare dialog med hushållningssällskapet men de kände att de hade för dålig kunskaper då vi efterfrågade en utbildning specifikt inriktad på honungshantering och inte livsmedel generellt. De rekommenderade istället Eldrimner som är ett nationellt resurscentra med stor kunskap och erfarenhet.
Judith ska kontakta dem samt fick även kontaktinfo till Protox som är ytterligare ett företag specialiserat inom detta för vidare dialog om en utbildning inom detta ämne.
Vi hoppas således fortsatt på att få till en föreläsning inom detta till våren.

Drottningodlingsklubben avvecklas:
Medlemmarna inom Skaraborg har själva tidigare kunnat gå med i en fristående förening inriktad på drottningodling.
Verksamheten har dock stått still av den senaste tiden och då förbundet nu börjat lyfta dessa frågor och släppt utbildningsmaterial inom detta så blir det onödigt mycket dubbelarbete. Föreningen har således haft ett årsmöte och har själva beslutat att avveckla sin verksamhet och har då tillfrågat om Skaraborgs Biodlardistrikt kan tänkas att förvalta deras kapital för att ha medel som ska riktas mot aktiviteter och utbildningar inom biodling eller avel.
Föreningen har haft ett 70-tal medlemmar och det handlar om ca 40.000 kr som i sådana fall kommer att föras över och förvaltas inom distriktet.
Det behövs dock ytterligare ett årsmöte innan beslutet verkställs men det gör att distriktet kan satsa betydligt mer på drottningodling i framtiden.
Samtidigt är det viktigt att vi inte tappar all den kunskap som Bert Tryhbom sitter på och vi skulle behöva ett par nya inom distriktet som fördjupar sig inom detta område.
Varje förening ska ha en avelssamordnare så vi hoppas att föreningarna verkligen ser över detta och utser engagerade personer som kan arbeta med dessa frågor framgent.
Även inom distriktet behöver vi en ersättare och valberedningen har eventuellt ett par kandidater på gång.

Utbildning i medlemssystemet:
Detta kommer att ske för samtliga som är ansvariga inom distriktet den 26 januari online där förbundet kommer att informera om hur man arbetar med och vad man kan göra i systemet. Vi hoppas således att alla föreningar ska kunna få bättre ordning på kontaktpersoner samt nå ut med information till sina medlemmar.
Viktigt samtidigt att alla medlemmar ser över sina uppgifter samt att de har angivit mobil och e-post i sin kontoinformation.

Skara Biodlarförening har redan sålt slut sin honung. Mariestads Biodlarförening har lyckligtvis fortfarande välfyllda lager så passa på innan vi höjer priset till årsskiftet.

Nästa möte sker den 16 december klockan 20:00 online.


Skaraborgs Biodlardistrikt, Information från styrelsen, November 2021

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer