Vid en lite kort inspektion av mina kupor genom plastskivor, upptäckte jag vid en av kuporna att det fanns några tusenfotingar, som snabbt gick neråt på grund av ljusinfallet. Några dagar senare hände likadant. Sannolikt bor de där inne och låter de bina i fred och vise versa. På grund av att de är så snabba lyckades jag inte att ta en bild.

Olika organismer i bikupor

Jag har tidigare sett ett och annat kryp (förutom kändisar varroakvalster 🙁 ) och de fanns framför allt på bottenskivan eller direkt under taket. Bland annat tvestjärtar, myror, guldögonsländor, spindlar och gråsuggor. Men tusenfotingar var för mig första gången.


Är tusenfotingar farliga för honungsbin?

Jag har letat på nätet om tusenfotingar ( kallas också för källarmask eller mångfotingar) på olika språk men det finns inte direkt information om tusenfotingar i bikupor och om de kan skada honungsbiet. Vissa är ju rovdjur och kan döda och äta myror. Många sorter skadar växter.
De delas in i enkelfotingar, med ett par ben per segment, och dubbelfotingar, som har fler par ben per segment. Jag kommer nedan enbart att skriva om enkelfotingar, som var typen jag har sett.

Enkelfotingar är rovdjur och de är mycket snabba (därför ingen bild) och Nordens enkelfotingar biter inte människor och är därför inte farliga. Men… hur blir det med honungsbina då? Det kunde jag inte läsa någingting om någonstans.


Deras levnadsmiljö

De trivs i mörka, fuktiga omgivningar. Därför ser man de ofta under stenar eller under barken av döda trä. Därför kan jag föreställa mig att de även kan förekommer i ihåliga träd som är bebodd av andra djur till exempel ett vilt bisamhälle. Jag tror att de kan leva i symbios (= två olika organismer lever tillsammans i ett nära förhållande) med bina utan att de skada varandra. Jag har till slut frågat en mycket erfaren biodlare (som är också biodlar instruktör) och han har också ibland sett de i sina bikupor. Han har aldrig lagt märke till skador på bina.Så vi får väll anta att de kan tillhöra binas naturliga miljön. 

Bisamhället i kupan ska få oxalsyredroppbehandling i december eftersom varroanedfallet är för högt ( ca. 10/ dag). Jag är lite nyfiken om tusenfotingar kommer att klara av denna behandlingen.

Tusenfotingar i bikupan