Information från styrelsen, Januari 2022

Styrelsen har nu haft sitt tredje styrelsemöte, denna gång med enbart tre ledamöter närvarande, vilket dessvärre ställer till det då vi dels inte får uppdatering från respektive ansvarsområde, dels att vi inte är beslutsföra eftersom mer än halva styrelsen behöver vara närvarande. Därmed får vi avvakta med dessa men i regel handlar dessa möten huvudsakligen om uppföljning så det är väl värt att genomföra dem ändå.

Denna gång hade vi även celebert besök av Åsa Bergman från Studieförbundet Vuxenskolan vilket var mycket trevligt och lärorikt.
Åsa försökte skapa sig en bild av föreningens verksamhet och var riktigt imponerad av våra nuvarande lokaler även om utbyggnaden ännu inte har påbörjats.
Genom att lyssna av vårt möte fick hon även insikt i hur vi arbetar samt gav löpande tips och råd på både utbildningar, upplägg eller andra förslag på aktiviteter som kan vara till nytta för både föreningen och de som har en dedikerad uppgift eller uppdrag. Genom vårt samarbete är de flesta utbildningar genom SV kostnadsfria för våra aktiva deltagare.

Inköp av mikroskop
Detta ärende har legat på bordet ett tag och vi har beställt detta och det enda som återstår är att hämta ut och betala kalaset.
Vi har sedan tidigare fört dialog med SV om stöd för detta projekt och de ställer sig positiva men då de ännu inte har tilldelats årets budget vet de ännu inte hur mycket de kan bidra med. Samtidigt har vi många fler projekt som vi kan söka stöd för så vi kommer nu att slutföra detta projekt och sedan lägga det till handlingarna.

Fondansökningar:
Vi har lämnat in en ansökan om köksutrustning till Grevilli samt Lars för dialog med Sparbanken om det bidrag som vi ännu inte har nyttjat.

Projekt luftvärmepump:
Vi har nu fått offert samt hade ett planerat installationsdatum under februari för detta om styrelsen accepterade offerten.
Då vi inte var beslutsföra har vi valt att knuffa detta framåt ännu en månad, därmed behöver ingen känna sig stressad.

Vaxsmältning:
Vi har tidigare fått en del förfrågningar från medlemmar om vi kommer att genomföra någon vaxsmältning/prägling i föreningens lokaler i år.
Det är viktigt att hantverkskonsten förs vidare till nya medlemmar och detta hade normalt motiverat en sådan aktivitet.
Med rådande pandemiläge är det lite bökigt, samt den utrustning och tillvägagångssätt som vi nyttjar är aningens omständlig och kräver flera personers insats.
Vidare är utrustningen inte optimal då vi dels har fel cellstorlek på valsen, dels har problem med ett välfungerande torksystem för det nysmälta vaxet.
Rent kostnadsmässigt är det inte förmånligare än att lämna in det och betala för detta och då slipper man allt arbete som processen ändå innebär.
Därmed kommer förmodligen inga större biodlare att vilja prägla själva samt det är möjligt att föreningen kanske kan förhandla fram någon form av gruppavtal.
Då inte alla var på plats så avvaktar vi med denna fråga tillsvidare men i nuläget ser det inte ut att bli något inom föreningens ordinarie verksamhet.

Kursstart för nybörjare:
Denna är planerad till den 2:a februari på kvällen och SV har aviserat att vi kommer att genomföra denna som planerat i nuläget där vi istället inför en del åtgärder för att separera deltagarna, hålla avstånd samt undvika smittspridning. Cirkelledarutbildningen kommer att vara klar innan dess och under tiden går nu SV ut med flertalet informationskampanjer i både digitala samt fysiska utskick för att informera allmänheten.
Internt var frågan om vi själva brukar annonsera i någon tidskrift eller annan plats men detta var inget som någon av oss närvarande var säkra på.

Övriga ärenden:
Vi hade en punkt på dagordningen om ett nytt digitalt låssystem, detta är dock ingenting som är akut samt det kan vara bra att sondera marknaden på olika lösningar innan beslut fattas. Förmodligen kan detta vara en fråga som är aktuell i samband med utbyggnaden om vi nu ändå byter ytterdörr på framsidan eller gör anpassningar i samband med detta. Därmed kan vi kanske driva det inom byggprojektet alternativt eska bidrag för ett dedikerat bidragsprojekt.
Tanken är dock att de som behöver låna slungrum eller andra utrymmen via sms/app ska kunna få tillträde snabbt och enkelt och då under en begränsad tid.
Därmed behöver ingen ansvarig åka ut samt nycklar hamnar inte på vift vilket de som så oftast gör.
Vi avvaktar med frågan tills bättre tider i nuläget.

Nästa styrelsemöte blir den 10:e februari klockan 17:15.

Information från styrelsen, Januari 2022

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer