Styrelsemöte 2023-03-20 17:15 Föreningslokalen

Närvarande: Martin I, Micael E, Ludvig A, Martin N,Lars N, Rolf S, Niclas H

Frånvarande: Per N, Katarina K

1. Mötet Öppnat

   Mötesordförande Martin I och mötessekreterare Niclas H

2. Val av justeringsman

   Lars N valdes till justeringsman

3. Godkännande av dagordning

   Dagordningen godkändes av styrelsen

4. Föregående mötesprotokoll

   Styrelsen godkände föregående styrelsemötesprotokoll

5. Ekonomi

   Ludvig redogjorde för föreningens ekonomi, bankkonto, kontanter

   ingen betydande förändring(arbete fortgår för att få kontanterna insatta på

   insatta på bankkonto)

   4st valnötsträd är beställda, 1st avhämtat

6. Byggprojektet

   Lars beställer färg till lagerrummet(golv och väggar) ca 4000:-

   Lars informerar om kompletteringar till Boverket

   Styrelsen beslutade: vi avvaktar med inköp av långväga kök

7. Hemsida mm

   Styrelsen beslutade: Niclas ges förtroende att införskaffa trådlöst internet till föreningslokalen

   Styrelsen beslutade: att Niclas och Ludvig sammanställer förslag på domännamn

   för föreningens webbsida, Niclas fortsätter med arbetet för att flytta hemsidan

8. QR-kod för biadoption

   Styrelsen beslutade: Att avvakta med tanke på pågående förändringar av hemsidan

9. Registrering av stödmedlem

   Styrelsen beslutade: Att vid inbetalning behövs Mail+Telefonnr+Namn, förorda

   att stödmedlem betalar och skriver in uppgifterna via hemsidan

10.Besök av Uppsala Bf 2/7-23 ca 25 p

   Lars och Rolf skriver ihop vår historik

   Martin I håller med kontakten med Uppsala Bf

11.Övriga frågor

   Styrelsen beslutade: vår öppningen blir den 26/4 kl 18:00

   Styrelsen beslutade: Pris vi försäljning av samhälle 2500:-

   Styrelsen beslutade: Pris vi försäljning av svärm 1500:-

12. Nästa Möte

   Beslut om nästa möte, måndagen den 17/4-2023 kl 17:15 i föreningslokalen

13.Mötet avslutat

Protokoll Styrelsemöte 2023-03-20
Märkt på:

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer