Mariestads Biodlarförening kallar till årsmöte 2023.
Den 22:e November kl 19:00 i Föreningslokalen alt. Västerängs kolonis samlingslokal.

Anmälan sker genom att maila till martinhugo.isaksson@telia.com.

Senaste Anmälningsdatum för deltagande på årsmöte är 15/11-2023

Möteshandlingar kommer finnas tillhands i årsmötes lokalen vid mötes början.

Välkomna!

Årsmöte 2023-11-22

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer