Närvarande: Martin I, Micael E, Martin N, Katarina K
Lars N, Rolf S, Niclas H

Frånvarande: Per N, Ludvig A,

 1. Mötet Öppnat
  Mötesordförande Martin I och mötessekreterare Niclas H
 2. Val av justeringsman
  Martin N valdes till justeringsman
 3. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes av styrelsen
 4. Föregående mötesprotokoll
  Styrelsen godkände föregående styrelsemötesprotokoll
 5. Ekonomi
  20.000:- Sparbanken Alfa-stiftelsen, 50.000:- Grevillefonden är på ingående
  4st valnötsträd är beställda, 3st avhämtade
 6. Byggprojektet
  Styrelsen beslutade: Lars bestäler golv till hall och kök
 7. Hemsida mm
  Styrelsen beslutade: att föreningen ska boka 2 domännamn
  Niclas fortsätter med arbetet för att flytta hemsidan
 8. Säsongsöppning av bigården den 26/4 18:00
  Styrelsen beslutade: Lars ordnar med korv kaffe vetebröd kakor finns på plats
 9. Övriga frågor
  Koloniområdet har besökare den 13/5
  Styrelsen har beslutade: att föreningslokalen ska vara öppen och ta emot besökare mm
  Styrelsen har beslutade: att återförsäljare Balder ska betala 60:- per bibröd
 10. Nästa Möte
  Beslut om nästa möte, tisdag den 23/5-2023 kl 17:15 i föreningslokalen

11.Mötet avslutat

Protokoll Styrelsemöte 2023-04-17 17:15 Föreningslokalen
Märkt på:

Välj ändamål

 • Välj ändamål
 • kr208,850.00 Insamlat
  av kr500,000.00
 • 14 Donatorer