Närvarande: Martin I, Micael E, Martin N,
Lars N, Rolf S, Niclas H, Per N

Frånvarnade: Ludvig A, Katarina K

 1. Mötet Öppnat
  Mötesordförande Martin I och mötessekreterare Niclas H
 2. Val av justeringsman
  Micael E valdes till justeringsman
 3. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes av styrelsen
 4. Föregående mötesprotokoll
  Styrelsen godkände föregående styrelsemötesprotokoll
 5. Byggprojektet
  Styrelsen beslutade:Lars+Martin I ordnar offert och prover på beklädnad till kök och badrum
 6. Ekonomi
  20.000:- Sparbanken Alfa-stiftelsen, 50.000:- Grevillefonden har inkommit
  Banksaldo ca 126.600:- +ca 14.000:- kontanta medel
  Boverket väntar vi besked från
  5st valnötsträd är beställda, 5st avhämtade
 7. Val av fullmaktspersoner till Swedbank AB
  Styrelsen beslutade att utse Martin I,Ludvig A
  eller den de sätter i sitt ställe att företräda föreningen var för sig.
  Detta beslut innebär bland annat, men inte enbart, att företräda föreningen gentemot
  Swedbank AB och att utse behörighetsadministaratörer och företagsanvändare i
  föreningens internetbank
 8. Deltaga på bomässa och seniormässa i september och våryra lördag 27/5
  Styrelsen diskuterade deltagande i mässor och våryra/skördefest
  Styrelsen ansåg att bomässan kostnad ca 4.000:- var för dyr
  Styrelsen beslöt att föreningen medverkar vid seniormässan och våryra(27/5)
  Styrelsen beslöt att Martin I i samarbete med Martin N via supertext hör vilka medlemmar
  som kan hjälpa till vid mässor mm
 9. Plattsättning utanför lokalen
  Styrelsen beslutade att Martin N går ut via supertext och ber medlemmarna om deltagande
  vid plattsättning, om möjlighet get påbörjas arbetet onsdagen den 31/5
 10. Övriga frågor
  Representanter från föreningen närvarade på Koloniområdet den 13/5
  Föreningslokalen var öppen och tog emot besökare, såldes en del honung mm
  Styrelsen gav Lars i uppdrag att vid lämpligt tillfälle inköpa glasburkar mm till tappning av
  årets honung
 11. Nästa Möte
  Beslut om nästa möte, tisdag den 27/6-2023 kl 17:15 i föreningslokalen
 12. Mötet avslutat
Protokoll Styrelsemöte 2023-05-23 17:15 Föreningslokalen
Märkt på:

Välj ändamål

 • Välj ändamål
 • kr208,850.00 Insamlat
  av kr500,000.00
 • 14 Donatorer