Närvarande: Martin I, Micael E, Katarina K,
Lars N, Rolf S, Niclas H, Per N

Frånvarande: Ludvig A, Martin N

 1. Mötet Öppnat
  Mötesordförande Martin I och mötessekreterare Niclas H
 2. Val av justeringsman
  Lars N valdes till justeringsman
 3. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes av styrelsen
 4. Föregående mötesprotokoll
  Styrelsen godkände föregående styrelsemötesprotokoll
 5. Byggprojektet
  Micael ordnar med kakelplattor till köket
  Styrelsen beslutade att Micael beställer 2 lysrör till köket
  och undersöker pris på 2 uttag-timer till köket
  Martin I hämtar mer material lister mm
 6. Ekonomi
  Inget nytt att infoga, kassör frånvarande
 7. Information om nya hemsidan och digitalkupan
  Niclas informerade styrelsen om hemsidan och digitalkupan,
  gamla hemsidan uppdateras inte mera, digitalkupans projekt framskrider
 8. Projekt vattenspegel
  Styrelsen ställer sig positivt till projektet, men inser att vi inte kan åta oss något
  när det gäller skötsel eller pengar till projektet
 9. Fortsättningskurs för biodlare
  Styrelsen ställer sig positivt till fortsättningskurs, men önskar mer information,
  utbildare inbjuds till nästa styrelsemöte
 10. Inbjudan till kultur och skördefest i Mariestad i september
  Katarina och Lars avser komma
 11. Övriga frågor
  Information om honungsleverans ska skickas ut i supertext
  Inleverans till föreningen på söndag mellan 15-17
  Katarina redovisade för informationen från honungskollen
  Information om att vi får besök den 19/8
  Ordföranden påtar sig att kolla upp pris mm gällande lock etikett
 12. Nästa Möte
  Beslut om nästa möte, tisdagen den 25/7-2023 kl 17:30 i föreningslokalen
 13. Mötet avslutat
Protokoll Styrelsemöte 2023-06-27 17:15 Föreningslokalen
Märkt på:

Välj ändamål

 • Välj ändamål
 • kr208,850.00 Insamlat
  av kr500,000.00
 • 14 Donatorer