Närvarande: Martin I, Micael E, Katarina K, Martin N,
Lars N, Rolf S, Niclas H, Ludvig A

Frånvarande:Per N

 1. Mötet Öppnat
  Mötesordförande Martin I och mötessekreterare Niclas H
 2. Val av justeringsman
  Katarina K valdes till justeringsman
 3. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes av styrelsen
 4. Föregående mötesprotokoll
  Styrelsen godkände föregående styrelsemötesprotokoll
 5. Byggprojektet
  Lars informerade om Boverkets nej till föreningens ansökan
  Martin I informerade om Köket, fortsättning sätta skåp på plats,
  tak över ingångsdörr och skylt om föreningen ska på plats
  Styrelsen beslutade att ge Micael uppdraget att inköpa uttag/timer till köket
 6. Ekonomi
  Ludvig informerade styrelsen om föreningens ekonomi ca 173.000:- i kassan
  Honungsbetalningen från Mantorp är nästan slutförd
 7. Fortsättningskurs biodling
  Catherine informerade om kommande utbildning, beräknad start år 2024
 8. Besök av styrelsen från distriktet
  Besök lördagen den 9/9 10.-14, beräknad aktivitet Digitalkupan, Bibröd,
  Fråga hur många som kommer?
 9. Honungensdag söndagen den 20 Augusti
 10. Utdelning av adoptions honung – punkterna ihopslagna
  Öppet hus för Årets adoptioner, 10-14 utdelning av årets honungsburkar
  Beslut att de som inte kan komma den 20 Augusti kan avhämta sina burkar
  på onsdagar när föreningslokalen är öppen, Ludvig ordnar utskick till Årets
  adoptioner
 11. Bidragsansökningar
  Hedins 15/8 –15/10 –2023
  Greville undersöka ansökningstid 31/12-2023?
  Sparbanksfonden
  Biodlarnas vänner(sbr)
  Lars mfl undersöker vilka fonder vi ska ansöka om(förarbeta ansökningar Martin N)
 12. Övriga frågor
  Avtackning av Carl, Styrelsen beslutade att godkänna ordförandens och Markus Å
  förslag till avtackning
 13. Nästa Möte
  Beslut om nästa möte, måndagen den 28/8-2023 kl 17:30 i föreningslokalen
 14. Mötet avslutat
Protokoll Styrelsemöte 2023-07-25 17:15 Föreningslokalen
Märkt på:

Välj ändamål

 • Välj ändamål
 • kr208,850.00 Insamlat
  av kr500,000.00
 • 14 Donatorer