Närvarande: Martin I, Micael E, Katarina K, Martin N
Rolf S, Niclas H, Ludvig A

Frånvarande:Per N, Lars N

 1. Mötet Öppnat
  Mötesordförande Martin I och mötessekreterare Niclas H
 2. Val av justeringsman
  Rolf S valdes till justeringsman
 3. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes av styrelsen
 4. Föregående mötesprotokoll
  Styrelsen godkände föregående styrelsemötesprotokoll
 5. Byggprojektet
  Martin I kontaktar byggherre om kontroll godkännande, Diskbänk saknas än
  Martin I informerade om Köket, fortsättning sätta skåp på plats,
 6. Ekonomi
  Ludvig informerade styrelsen om föreningens ekonomi ca 168.000:- i kassan
  kommande räkningar El ca 10.000:- Bi foder 8.500:-, disponibelt ca 140.000:-
 7. Ny riskklassning för livsmedelsverksamhet
  Ludvig ges i uppdrag att inrapportera efterfrågad information
 8. Vaxduk tillverkning
  Styrelsen ger Martin N,Katarina K i uppdrag att skapa en onsdagsaktivitet
 9. Honungsinköp
  Föreningen behöver köpa in honung, Styrelsen beslutar att köpa 500kg till samma pris
  som Mantorp
 10. Övriga frågor
  10.1 Styrelsen ger Nicklas och Ludvig i uppdrag att finna lösningar till uppdaterad
  hemsida och adoptionerna
  10.2 Styrelsen ger Martin N och Lars att ordna bidragsansökningar
  10.3 Styrelsen diskuterade Fsg bi/svärm och 16 invintrade samhällen
  10.4 Styrelsen gav Martin N i uppdrag att via Supertext gå ut med info om drottningar
  10.5 Martin I informerar om
  Honungensdag, Anbud grävning 30.000:- + moms
  Martin N ordnar utskick via supertext ang 19/9 och skördefest 30/9
 11. Nästa Möte
  Beslut om nästa möte, måndagen den 26/9-2023 kl 17:30 i föreningslokalen
 12. Mötet avslutat
Protokoll Styrelsemöte 2023-08-28 17:15 Föreningslokalen
Märkt på:

Välj ändamål

 • Välj ändamål
 • kr208,850.00 Insamlat
  av kr500,000.00
 • 14 Donatorer