Konstituerande möte 2023-11-30 18:30 Föreningslokalen

Närvarande: Martin I, Micael E
Anne-Lie A, Rolf S
Niclas H

Frånvarande:Katarina K, Per N
Lars N, Richard N

 1. Mötet Öppnat
 2. Martin I valdes till mötesordförande
 3. Niclas H valdes till mötessekreterare
 4. Rolf S, Micael E valdes till justerare
 5. Per N valdes till Vice Ordförande
 6. Niclas H valdes till Sekreterare
 7. Anne-Lie A valdes till Kassör
 8. Micael E, Rolf S, Katarina K, Lars N, Richard N är Ledamöter
 9. Martin I, Anne-Lie A, Niclas H valdes till firmatecknare, att företräda föreningen var för sig
 10. Val av fullmaktspersoner till Swedbank AB
  Styrelsen beslutade att utse Martin I, Anne-Lie A, Niclas H
  till fullmaktshavare och företrädare enligt Swedbanks fullmakt ideell förening:Var för sig.
  Styrelsen återkallar härmed följande fullmaktshavare
  Camilla P, Markus Å,
  Carl H, Ludvig A
 11. Nästa styrelsemöte onsdag 20/12 kl 17:00 i föreningslokalen
 12. mötet avslutades
Protokoll Konstituerande möte 2023(uppdaterat)
Märkt på:

Välj ändamål

 • Välj ändamål
 • kr208,850.00 Insamlat
  av kr500,000.00
 • 14 Donatorer