Närvarande: Martin I, Micael E, Rolf S, Anne-Lie A
Richard N, Via telefon: Niclas H

Frånvarande: Katarina K, Per N, Lars N

 1. Mötet Öppnat
  Mötesordförande Martin I och mötessekreterare Niclas H
 2. Val av justeringsman
  Richard N valdes till justeringsman
 3. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes av styrelsen
 4. Föregående mötesprotokoll
  Styrelsen godkände föregående styrelsemötesprotokoll
 5. Byggprojektet
  Martin I informerade element inköpta, Beslut överblivna skåp ska avyttras
 6. Ekonomi
  Niclas informerade 17 adoptioner genomförda och okänt antal presentkort sålda
  90 medlemmar har betalt medlemsavgiften hittills(74 st Fullbetalande medlemmar)
  Anne-Lie informerade att hon inväntar behörighet till Swedbank
 7. Onsdagsaktiviteter
  Styrelsen beslutade följande aktiviteter, Nordiska bin, Biscanning, Ekonomi, Nosema kväll
 8. Bidragsansökningar
  Martin I informerade inkommande:John-hedin 40.000 kr, Sparbanken Alfa 20.000kr
  Martin I informerade Greville ansökningar ska vara inne 31/12
  Martin I informerade Leader kommer på besök under januari
  Martin I informerade vi fortsätter leta efter andra bidragsgivare tex SBR
 9. Övriga frågor
  Niclas informerade webb, e-mail adress mariestads.biodlarforening.se avvecklas
  Niclas informerade e-mail adress @mbof.se är aktiv och ska nu användas
 10. Nästa Möte
  Beslut om nästa möte Tisdag den 2024-01-23 kl 17:15 i föreningslokalen
 11. Mötet avslutat
Protokoll Styrelsemöte 2023-12-20 17:00 Föreningslokalen

Välj ändamål

 • Välj ändamål
 • kr208,850.00 Insamlat
  av kr500,000.00
 • 14 Donatorer