1. Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Martin I
 2. Val av mötesfunktionärer
  Mötesordförande – Anders S
  Sekreterare för årsmötet Niclas H
  Justerare (2st) Eva E, Sture S
 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet
 • Sms utskick via supertext 2023-10-29
 • Utskick per mail genom medlemssystemet
 • Information på hemsidan
 • Annons i Mariestads Tidningen 2023-10-02
  Stämman godkände kallelsen till årsmötet
 1. Föredragningslistans godkännande
  Stämman godkände föredragningslistan
 2. Styrelsens redogörelse för året som gått
  • Verksamhetsberättelse, Martin I redovisar för Årsmötet
  • Bokslut, Martin I redovisar för Årsmötet
  • Revisionsberättelse, Jeanette L redovisar för Årsmötet
   Och lades till handlingarna
 3. Beslut angående ansvarsfrihet
  Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet
 4. Redogörelse för ev. skrivelser från distriktet och/eller förbundet
  Inget har inkommit något att redovisa.
 5. Behandling av motioner och styrelseförslag
  Inget har inkommit något att redovisa.
 6. Behandling av styrelsens förslag ang. verksamhet det kommande året
  Möten och andra aktiviteter – planen är att hålla ett styrelsemöte i månaden och onsdagsträffar som vanligt
  Åtgärder för medlemsvärvning – Hålla nybörjarkurs och få de som medlemmar
  Utåtriktade aktiviteter – att delta vid våryra, kultur, skördefest, seniormässa, julmarknad, samt vid ett eventuellt årsmöte för husbilsklubben.
  Beslut ang. föreningens andel av medlemsavgiften för 2025:
  -Fullbetalande medlem, 100 kr
  -Familjemedlem, 50 kr
  -Juniormedlem, 50 kr
  -Vänmedlemskap, 100 kr
  -Stödmedlem, 100 kr
  10.Val av styrelseordförande, 1 år
  Martin I valdes till Ordförande
 7. Val av styrelseledamöter 2 år
  Nyval 2 år: Richard N,Anne-Lie A
  Omval 2 är: Lars N, Rolf S
  1 år kvar:Katarina K, Nicklas H, Per N,Micael E
 8. Val av minst en revisor
  Patrik G, Jeanette L
 9. Val av minst en ersättare till revisorn
  Anette E
 10. Val av ombud och ersättare till distriktets årsmöte
  Årsmötet beslutar:Styrelsen utser dessa ombud.
 11. Övriga valärenden
  Ansvarig för medlemsregistret – Niclas H
  Bihälso- sjukdomskommitté – Anders B, Peter U, Micael E
  Drottningodling- samt Avelssamordnare Rolf S, Anders B
  Utbildningssamordnare – Anders B
  Pressansvariga Lars N, Martin I
  Lokalansvariga Rolf S, Arja B, Martin I, Eva E
  Honungsbedömningkommitténs ordförande – Adam K Ledamöter: Rune B, Göran D, Arja B, Rolf S
  Hemsidesansvarig Niclas H
 12. Val av valberedning
  Claes J, Rune B
 13. Övrig frågor/information Nosema kväll, Supertext och Adoption av bi öppnar 1 december Önskemål har inkommit att föreningen ska börja med Nordiska bin, frågan överlämnad till Styrelsen Önskemål har inkommit att föreningen ska arbeta för att större del av medlemsavgiften ska gå till den
  lokala föreningen, och riks ska arbeta för att minska sin del av medlemsavgiften
 14. Mötet avslutas
Protokoll Årsmöte 2023-11-22 kl19:00, Västerängs kolonis samlingslokal
Märkt på:

Välj ändamål

 • Välj ändamål
 • kr208,850.00 Insamlat
  av kr500,000.00
 • 14 Donatorer