Senaste nytt om Riksförbundsmötet 17-18 april 2021

Den tidigare planeringen utgick ifrån att vi skulle hålla detta på Selma Spa konferenshotell i Sunne.

På grund av den rådande och pågående pandemin kommer riksförbundsmötet istället att hållas helt digitalt, varför det planerade fysiska mötet i Sunne utgår.

Vi återkommer med anvisningar och instruktioner hur mötet skall kunna genomföras på ett bra och tillförlitligt sätt.

Den tidsmässiga planeringen ligger fast dvs det är fortfarande 17- 18 april som gäller för förbundets riksförbundsmöte 2021.

Som alla förstår är detta extraordinära åtgärder och vi hoppas att förståelsen är stor för att det tagna beslutet är det enda rätta beslut som vi just nu kan ta och att alla berörda hjälper till att genomföra ett så bra möte som möjligt!

Förbundsstyrelsen

Senaste nytt om Riksförbundsmötet 17-18 april 2021

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer