Rådgivning inom bihälsa

Inom ramen projektet ”Kompetensnav för biodling och pollinering” finns nu möjlighet att boka personlig rådgivning kring bihälsfrågor med någon av projektets regionala bihälsorådgivare.


Projektet leds av Råd Nu som är en del av Sveriges Lantbruks Universitet. Det går att läsa mer om projektet på SLU.se/RadNu
I nuläget finns det rådgivare i följande län Skåne, Blekinge, Västra Götaland, Östergötland och Uppsala.
Under vecka 6 och 7 erbjuder vi rådgivning till ett subventionerat pris av endast 3 kr för 25 min. Rådgivningen ges via videoplattformen zoom.
Boka ditt rådgivningssamtal på denna länk: Boka tid här  och hjälp till att utveckla rådgivning inom svensk biodling.

Förberedelser för mötet
Inför rådgivningssamtalet är det en bra idé att ta fram följande:

– anteckningar om vilka åtgärder du gjort i din biodling och när

– en beskrivning av symptom (kan även vara bra med bilder)

– information om analysresultat ifall prover från dina bisamhällen har analyserats


Tänk även på att spara några hundra bin och några kakbitar med yngel (ifall sådana finns) från bisamhällen som har dött. Då finns det möjlighet att analysera det materialet.

Se informationsblad:
Rådgivare inom bihälsa

Rådgivning inom bihälsa

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer