Efter några riktiga vinterstormar i januarimånad, hade jag den 31e januari gjord en bikupa runda. Jag renade alla varroalådor, bottenpapper och -kartonger för att på nytt kunna räkna varroanedfallet. I en kupa upptäckte jag möss, i en annan tecken av näbbmöss. De 2 kuporna ingick i ett lite experiment om musskydd behövs eller inte i det lantliga området jag bor i.

Min mentor har aldrig haft problem med möss och använder inte musskydd medan jag inte vågat att invintra utan musskydd. Tills denna vintern, när jag tog bort 2 stycken efter oxalsyradropp behandlingen. Eftersom jag regelbundet räknade varroanedfallet, kunde jag se om det fanns oinbjudna gäster i kuporna eller ej. På grund av flera stormar hade jag i 2 veckor inte kollat nedfallet och då tog möss sannolikt chansen.

Möss

I en kupa upptäckte jag 2 möss som hade gjord ett mysigt bo i ett bottenhörn med löv och blandad med mitt varroapapper som de hade strimlat.En mus gick ut medan den andra var lite mer motvillig. Jag har tyvärr inga bilder eftersom jag varit för upptagen att jaga ut de, att rensa ut botten och skynda mig för att sätta på ett musskydd på nytt.

Vad händer i en bikupa när möss flyttar in?

Möss önskar sig ett varmt bo, skyddat från blåsiga stormar och regn/smö. En bikupa är ett riktigt paradis, för det finns även mat nära till hands. De äter bibröd och honung och förstör vaxkakor. Möss gnagar även sönder ramarna. Det värsta är att de stör biklotet med deras närvaro. Deras spillning kan luktar illa för bina som drar sig ifrån möss så långt de kan. Det är inte ovanligt att bina sitter högt upp i kupan, medan möss bor i nedre delen.

På grund av störningar äter bina mer foder som kan leda till brist och risk för svält. Därtill behöver de snabbare gå ut ur kupan för att bajsa (rensningsflykt) medan det fortfarande kan vara för kallt. Det kan då hända att biodlaren ser många döda bin i närheten av kupan och bajsfläckar på kupans framsidan.

Musspår

Näbbmöss

I en annan kupa låg det en hel matta av döda bin på bottenpappret. Jag uppskattade att antalet bin kunde ha fylld en hel honungsburk (700gr) så det var minst ett tussen 🙁 När jag tittade närmare på de döda bina såg jag många bikroppsdelar och jag såg även bin utan huvudet med ihåliga bröstdelar. Detta är typisk för näbbmöss.

Lite om näbbmöss

Näbbmöss har förmågan att platta till sig, så de kan komma igenom en spricka som är större än 6mm, lite beroende på vilken sort. I Canada leder den minsta sorten, som heter på engelska Pygmy shrew, till stora vinterförluster eftersom vanlig de kan ta sig igenom en 5mm spricka. Där funkar 6mm diameter stora hål framför flustret eftersom de små varelser kan platta till sig men inte i 2 direktioner.

Näbbmöss behöver äta varje 10-15 minuter hela dygnet runt, ungefär 125% av deras kroppsvikt per dygn på grund av deras höga ämnesomsättning. De är köttätare och äter bland annat insekter, daggmaskar och även snäckor. De kan klättra bra och en kontinuerlig matkälla i form av ett bisamhälle (som under vintern har svårt att försvara sig) är ju underbar för näbbmusens överlevnad. Men…inte bra för bisamhällets överlevnad 🙁

Vad händer när näbbmöss tar sig in i bikupan?

En näbbmus plockar av bina som sitter på utsidan av vinterklotet. De bina är på grund av kylan för slöa för att kunna försvara sig. En näbbmus behöver äta 30-40 bin per dag för att kunna överleva. I 1 månad blir det minst 1000 bin som blir uppätna. Näbbmusen suger ut de mjuka delar i bins bröststycke. Om det finns flera näbbmöss kan man ju räkna ut hur fort det går… Ett bisamhälle kan snabbt försvagas och dö.

Näbbmöss stör ett bisamhället rejält, inte enbart på grund av avplockning av bin, men även på grund av deras starka muskusaktiga lukt. Därtill bajsar de överallt var de kommer. Bina kan blir så störda av lukten att de flyger ut och på grund av kylan dör utanför kupan. Biodlaren ser då normala, hela döda bin (och möjligen vid flustret bidelar). Bisamhället behöver på grund av störningar mer foder. Därtill blir den relativa foderförbrukningen större om det inte finns tillräckligt många bin för en bra vinterklot för att kunna behålla värme.

näbbmössbesök?

Min kupa som har haft näbbmöss fick också en musskydd på och när jag tittade 3 dagar senare fanns det inte på nytt tecken av en näbbmus. Vanligtvis går de bara in att äta och sen går de ut igen. De bor således annanstans och bosätter sig inte i en bikupa som vanliga möss gärna gör.

Vad har jag lärt mig av mitt ´experiment´ ?

Jag bor i en landbruksområde och då finns det risk för möss och näbbmus under hela vintern. Så under hösten kommer jag att sätta på musskyddet, som stannar kvar tills våren när bina kommer in med pollen och de bättre kan försvara sig. Under vårtiden kan det vara lämpligt att bara dagtid, när bina flyger, ta av musskydd och sätter på de igen på eftermiddag/kväll eftersom nätter kan fortarande vara riktig kalla. Musskyddet stör bina och de kan förlora värdefulla pollen på grund av det.

Möss bygger ett bo under hösten innan den riktiga kylan kommer, men de kan leta efter en ny plats även senare under vintern. De är inte så bofasta som jag trodde.

Vid rensningsflykten kan man hjälper bina att ta bort munskyddet, men glöm inte att sätta på det igen när bina i slutet av eftermiddagen slutar flyga.

Möss i bikupor