Nya regler för biodlare med förändrad Bihusesyn

Förbundet har ännu inte kommit med en uppdaterad version av Bihusesynen men nya regler gäller sedan årsskiftet.

 • Livsmedelsverket har sänkt gränsen för när man ska anmäla sig till Länsstyrelsens register över ”livsmedelsföretagare i primärproduktionen” från 1.000 kg till 500 kg lokala produkter.
 • Livsmedelsverket har även skiljt ut försäljningen av produkter vilket numera kallas ”ledet efter primärproduktion” med en gräns på 1.000 kg lokala produkter.
  Överskrids denna gräns ska man även vara anmäld till sitt miljökontor.
 • Nya regler för alla som yrkesmässigt hanterar emballage.
  Naturvårdsverket har infört ett register över förpackningsproducenter. Där ska alla företag som tillverkar eller använder förpackningar registrera sig.
  Redovisning sker av hur många förpackningar som används samt vilka återvinningssystem som är anslutna.
  Glasburken går normalt under Svensk glasåtervinning och avgiften för detta ingår oftast om man köper burkarna i Sverige.
  (Däremot kan det finnas undantag om man direktimporterar burkar)
 • Övriga material går under Förpacknings & tidningsinsamlingen FTI (Plast, Plåt och Kartong)
  Här ska avgiften normalt tas ut av sista ledet innan konsument vilket innebär att den ska betalas av den som säljer honungen.
  Alla företag som använder dessa material ska således ha ett separat avtal med FTI.
  Det finns dock sedan tidigare ett avtal där LPs-biodling, Biredskapsfabriken i Töreboda samt Joel Svensson som säljer dessa material betalar avgiften åt biodlare för att underlätta administrationen.
  Övriga redskapsförsäljare är i nuläget okänt.

Nya regler för biodlare med förändrad Bihusesyn

Välj ändamål

 • Välj ändamål
 • kr208,850.00 Insamlat
  av kr500,000.00
 • 14 Donatorer