Information från styrelsen, Maj 2021

Styrelsen har nu haft sitt sjätte möte, denna gång med fem ledamöter närvarande och vi har följande att informera:

Projekt vaxskruv:
Lars Nolberger ansvarar för inköp av detta och är iväg och köper en.

Projekt utbyggnad:
Vi har begärt undantag från detaljplanen från 2003 vilken begränsar hur mycket som kan byggas ut.
Dialog förs löpande med kommunen hur vi kan hitta vägar framåt och alla är införstådda med föreningens betydelse samt den nytta vi tillför.
Vi låter tillsvidare processen ha sin gång och återkommer när vi fått mer information, förhoppningsvis kommer detta under juni.

Utbildning:
Nybörjarkursen kommer att genomföras utomhus och första tillfället är i nuläget framflyttad till den 26 maj.

Kurs i drottningodling
Framförhållningen är i vanlig ordning inte optimal men det är svårt att planera när vi inte ses regelbundet samt det kalla vädret har ställt till det.
Rolf Svantesson kör igång en kurs för de som är intresserade och det finns enbart ett fåtal platser då vi fortfarande har restriktioner.

Anmälan görs således direkt till Rolf genom att ni ringer honom på 0708-83 28 83.

Ett samhälle har redan gjorts vicelöst så första kursdagen blir redan nästa fredag 28 maj med uppföljning torsdag den 3 juni.
De som vill kan sedan åka med till parningsstation den 9 juni eller vid hämtning som kommer bli 19 eller 20 juni.
Vi har ännu inte valt parningsstation då öppettider inte framgick, avsikten var att få VSH-bin i år men om detta inte går väljer vi en annan lösning.

Evenemang:
Inga inplanerade evenemang i nuläget och nu blir det mer sommaruppehåll.
Vi öppnar dock sakta upp bigården under begränsade former och de som vill besöka Martin med flera är välkomna att sticka in huvudet eller ge en hjälpande hand i bigården.
Om vädret tillåter kommer vi kunna sitta mer utomhus nu vilket underlättar onsdagsträffarna.

Distriktet:
Distriktet har sitt sista Bi-fika nästa tisdag den 25:e maj. Därefter blir det uppehåll under sommaren så får vi se hur vi gör till hösten.

Förbundet håller på att ge ut en handbok i bihälsa vilket det skrevs om i senaste bitidningen.

Har ni funderingar, förslag eller andra frågor?
Ni kan alltid kontakta endera person inom styrelsen eller föreningen för vidare dialog

Information från styrelsen, Maj 2021

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer