I tisdags kväll på ZOOMmöte Bi-Fika kom det upp ett intressant fall och vad gör man då? Vi diskuterade kort några lösningar och jag kommer att beskriva de nedan lite närmare och lite mer omfattande.

Fallbeskrivingen:

En biodlare berättade att han trodde att en kupa inte hade överlevd eftersom han inte såg aktivitet vid flustret på en fin dag medan sina andra kupor hade flygande bin. Så han stängde kupan för att förebygga röveri. När han senare gick igenom kupan upptäckte han ett musbo som sat i ena sidan och hade förstörd en hel del vaxkakor i ramarna. På andra sidan kupan fann han lite foder och… ett litet bisamhälle som sannolikt hade dragit sig tillbaka från mössen så mycket det kunde. Han tänkte att det varit ett förlorat samhälle tills han såg drottningen. Nu ville han gärna försöka rädda detta samhället. Musboet är så klart borttagen.

Avläggare

En möjlighet är att placera samhället i en avläggarlåda, med (helst sluten) botten och tak och ställa denna på en skyddad plats. Oftast har en sådan lådan plats för 6 ramar. Första kantram ska innehålla foder, sen bredvid denna helst en pollenram (om den finns i deras gamla kupan). Sen hänger man över 3 ramar med bin. Är mycket försiktig med ramen drottningen går på, så att hon inte skadas. Jag skulle placera denna i mitten och placera nästa ram (med bin på) bredvid denna. I slutet placeras på kanten en foderram . Om det finns fler bin på några andra ramar, kan man slå av de direkt i lådan eller i en större hink och sen hälla de i lådan.

Jag tycker att sista lösningen är lite bättre eftersom lådan inte är så bred och en del bin hamnar kanske bredvid.

Ovanpå ramlistor placeras en påse sockerdeg (med hålet neråt) efter att bina har gått ner efter puffar med rök. Sen en kant som skyddar och ger utrymme till sockerdegen, täckning, isolering och taket på. Täckningen kan bestå av täckbräddor eller en plastskiva. Fördel med een plastskiva är att samhällets foderförbruckning lätt kan ses utan att öppna kupan. På så sätt stannar värdefull värmen kvar i kupan. Isolering under taket är mycket viktigt för en bra värmehushåll.

Lite egna tips efter mina erfarenheter

Jag skulle lägga ner en bit spärrgaller av plast ( denna kan man lätt klippa till rätt storlek) mellan ramarna och sockerdegspåse, eftersom ett litet samhälle förbrukar förhållandevis mer foder för att reglera temperaturen. På grund av detta produceras mer kondensvatten (socker sätter bina om i energi och då friges vatten). Resultatet blir att sockerdegen kan bli lite kladdig och kan sjunka delvis ner mellan ramarna. Bina (och förhoppningsvis inte drottningen!) kan då fastna lätt. Detta har hänt hos mig förra året vid en övervintrad avläggare med en reservdrottning. Avläggaren överlevde och blev mycket stark 🙂

Som isolering skulle jag i detta fallet välja för en 5cm tjock skiva cellplast. Den blåa variant (på Bygg Max) tycker jag är bra, för den kan man såga utan stort problem och den ger inte mycket plastkorn avfall. Silvertape använder jag för att skydda kanterna.

PLacera ovanpå ett starkt samhälle:

Innan man överväga detta ska det vara nästan säkert att det lilla samhället inte är små på grund av sjukdom. I ovannämda fallet är det mössen som sannolik varit orsaken.

Det lilla samhället kan placeras i mitten av ny låda med foderramar på utsidor. För att fylla upp lådan kan det ges några(1-2) fina utbygda ramar på ena sidan mellan ramarna med bin och den ytterste foderramen eller man kan avskärma det tomma utrymmet med en kantram eller vinterlucka.

Från det starka samhället tar man av taket, isolering och täckbräddorna och man lägger på ett spärrgaller och sen lådan med det lilla samhället. Tidningspapper behövs inte i denna årstiden. Sen på med täckbräddor, isolering och tak. Om det inte finns minst 2 foderramar i överste lådan kan det ges en påse sockerdeg på täckbräddornas foderhål. Båda samhällen kan ta därifrån vid behov.

Vad kommer att hända nu?

Värme från det stora samhället stiger uppåt och ger därför mindre foderförbrukning i det lilla samhället. Därtill stärker bina i det nederste starka samhället det lilla samhället och kommer det lilla samhället att kunna bygga upp med yngel.

Efter ungefär 4 veckor separerar man de 2 samhållena och det översta samhället kommer att få platsen som det stora samhället hade och får då flygbina som ger förstärkning. Det nederste samhället ges en annan plats i bigården.

Det finns säkert biodlare som skulle ta förlusten, men jag tror att beträffande biodlaren ville försöka med den sista lösningen. Jag hoppas att det kommer att gå bra.

Falldiskussion: Ett litet samhälle