Efter andra vecka i september öppnar jag sällan en kupa mer. Jag låter bina vara och försöka göra mig en uppfattning om deras måendet utanför. Fördel för bina är bland annat att propoliskittning, som de gjord, inte går sönder. Jag ofta observerar bina via flustret (se tidigare inlägg). Jag börjar även kolla varroanedfallet, som kommer nu att bli mer intressant eftersom myror och tvestjärtar (som äter varroas) inte finns mer på bottenplåt och därtill minskar yngelområdet. För örigt blir det dags att ta hand om all borttagit material som jag behöver sortera, rena och möjligen finns det även lite reparerationer.

Lådor, bottnar och tak

Alla oanvända lådor och bottnar skrapar jag rent och sen flammar jag de med en gasolbrännare innan jag staplar de i lagret. Ibland målar jag de på nytt på utsidan med färg eller med kokt linolja, framförallt tak behöver detta.

skrapa rent med en spackel

Ibland behövs lite små reparationer. Till exempel en buckla i hörnet efter en kupknivskada, som jag flyller upp med en liten ny träbit, sågspån och trälim och sen slipa ytan slät.

Ramar

Ramarna sorterar jag. Ramar ur yngelrummet som är riktig mörka eller ramar äldre än 3 år kommer jag att lämna in på Biredskapsfabriken. Då får jag senare rengjorda ramar tillbaka och det insamlade vaxet kan jag byta ut mot mellanväggar. Jag har vant mig att skriva på överlistan ramarna årtalet så att jag lätt kan se hur gamla de är.

HLS ramar ur skattlådorna, som inte har funnits yngel i, byter jag ut efter senast 5 år. De kan användas längre men på grund av att många ämnen samlas i vaxet och halten ökar över tid, är det bättre att byta ut de också.

Vaxet har ett stort förmåga att ta upp olika (fettlösliga) ämnen till exempel Apistan eller bekämpningsmedel i lantbruket. Ju längre vaxet används ju mer det kan påverka binas hälsa negativt. Också patogener (= organism som orsakar sjukdom) samlas och ökas vid tiden i vaxkakorna. Därtill mår bina bra av att bygga nya vaxkakor.

Staplade lådor

Efter sorteringen skrapar jag ramarna (som jag vill spara) rent från vaxet på ovansidan och undersidan och sen hamnar de i de rengjorda lådorna. På varje låda lägger jag tidningspapper innan jag placerar nästa låda på den. Om det under vintern blir lite läckage av urslungade ramar hamnar det på pappret och blir inte allt kladdigt. Därtill, om det skulle finnas vaxmall larvar som håller på i en låda, förebygger pappret utbredning i nästa lådan ett tag. För säkerhetsskull kollar jag lådorna under vintern ibland ( efter varje 1-2 månader). än så länge har jag inte haft problem i mina skattlådor. Det hjälper till att de står staplade i ladu med en kall temperatur under vintern. Överste lådan täcker jag med en plastskiva eller en plywoodskiva.

Ramarna, som är fortfarade fina och inte är för gamla, men har haft yngel i vaxkakorna, fryser jag i minst 2 dygn. Då dör vaxmall larvar och ägg. Sen hamnar de ramarna i en separat låda, som på ovansidan blir sluten med en en plastskiva.

Vax

Under säsongen sparar jag i en hink små vaxbitar från inspektionerna av kuporna. Också skrapad vax från rengöring ramarna och lådorna samlas i hinken. Under vintern kommer jag att smälta detta vaxet, som jag sen kan lämna in till Biredskapsfabriken i utbyte av vaxmellanväggar.

Musskydd

Idag har jag även passad på att ge alla kupor musskydd i form av en bit spärrgaller, eftersom nätterna nu kommer att bli betydlig kallare (i natt har det varit 6-7 grader).

Senare, när det har frusit och det inte finns getingar mer, öppnar jag hela flustret( tar jag bort alla korkar). Då ändrar jag musskydet från vertikal till horizontell position.

Materialomhändertagande